23 d'abril de 2008

Descarregar pdf

Un estudi sobre el PAS recomana crear un servei de resolució de conflictes


. Fidel Molina és l'autor d'aquest estudi sociològic encarregat pel Comitè d'empresa


Presentació de l'estudi del PAS de la Universitat de Lleida
[+] AMPLIAR IMATGEEn primer terme, Fidel Molina, Joan Viñas,
Josep M. Álvarez i Judith Pintó
Enfortir la figura del Síndic de Greuges amb la creació d'un servei de resolució de conflictes és una de les propostes de millora que s'inclouen en "Les veus constrastades del PAS de la UdL", l'estudi sociològic sobre el personal d'administració i serveis realitzat pel professor de la UdL, Fidel Molina, a petició de la secció sindical d'UGT de la UdL. Segons dictamina l'estudi, un dels punts febles detectats a la Universitat de Lleida és que no s'hi ha desenvolupat cap mecanisme real de resolució de conflictes que pugui ajudar en situacions d'indefensió i mobbing, tot i que el clima laboral és qualificat de "bo i positiu" i les relacions amb els companys "correctes i cordials". En aquest sentit, s'insisteix en la necessitat d'avançar en qüestions relacionades amb els riscos psicosocials, l'estrés, etc. mentre que aspectes com la seguretat i higiene en el treball o la concilació de la vida laboral i familiar són molt ben valorats entre el personal.

L'estudi, a la presentació del qual van assistir el rector de la UdL, Joan Viñas, el secretari general d'UGT a Catalunya, Josep Maria Álvarez i la presidenta del comitè d'empresa de la UdL, Judith Pintó, s'ha realitzat a partir d'entrevistes i grups de discussió on hi han participat 57 membres del PAS. Iniciat ara fa un any, s'estructura en tres eixos principals: la cultura de l'organització, la formació i la vida quotidiana. En ell es presenta, a més de la diagnosi de la situació actual del personal d'administració i serveis de la UdL, una sèrie de propostes per millorar la integració del col·lectiu en la institució, iniciatives que passen bàsicament, per valorar i avaluar la feina del PAS, millorar la comunicació i la coordinació entre serveis, adequar l'estructura organitzativa a les necessitats actuals, potenciar la mobilitat i la promoció, el treball en xarxa, disminuir la burocràcia, i equilibrar la direcció de la UdL entre un estil "participatiu" i un estil "autoritari".

Tant el secretari general d'UGT a Catalunya, Josep Maria Álvarez, com el rector de la UdL, Joan Viñas, van valorar molt positivament la realització d'aquest estudi pioner a Catalunya, les suggerències del qual, va dir Viñas, seran tingudes en compte.


MÉS INFORMACIÓ


noticia 22 d'abril de 2008
Resum de l'Estudi Sociològic sobre el Personal d'Administració i Serveis
Les veus contrastades del PAS de la UdL