22 d'octubre de 2013

Descarregar pdf
 

"El prohibicionisme no ha servit per reduir el consum de drogues"
 
. Un llibre coordinat pel professor de la UdL Joan Pallarés aposta per la reducció de riscos

Estudi sobre el consum de drogues / Universitat de Lleida
[+] AMPLIAR IMATGEMartínez i Pallarès a la Facultat de Ciències de l'Educació / Foto: UdL 
baixcorva
Per lluitar contra les drogues cal tenir en compte, a banda dels perills, els seus efectes plaents. Aquest és el punt de partida del darrer treball coordinat pel professor d'Antropologia de la Universitat de Lleida (UdL), Joan Pallarés, i el psicòleg social David Pere Martínez. De riesgos y placeres. Manual para entender las drogas (Editorial Milenio, 2013), que s'ha presentat avui a la Facultat de Ciències de l'Educació, recull les aportacions de 35 professionals de la psicologia, la medicina, l'antropologia, la pedagogia i el treball social.

Els experts es posicionen fermament per un canvi d'orientació de les polítiques contra les substàncies estupefaents i postulen que mentre no es modifiquin, l'opció de la reducció de riscos i danys és una estratègia efectiva per pal·liar els problemes relacionats amb les drogues, en part ocasionats pel prohibicionisme dominant, promogut pels Estats Units.

Els autors d'aquest manual col·lectiu -impulsat per la Fundació Igenus amb el suport del Pla Nacional sobre Drogues- consideren la 'lluita contra els estupefaents' com una quimera que persegueix monstres i només aconsegueix crear-los. La persecució policial i judicial no ha servit per reduir-les. "Les societats han d'acceptar les drogues com a part d'elles", assegura Pallarés. La reducció de riscos i danys intenta omplir el buit entre l'abstinència i el tractament, com una estratègia preventiva necessària. "Es tracta de donar informació sensata sobre els efectes i conseqüències del consum, amb un discurs lliure de càrrega moral i a través de la responsabilitat", explica el professor de la UdL. Una tàctica que s'ha implantat majoritàriament amb els col·lectius amb risc d'exclusió social, però que s'hauria d'estendre a la resta.

Mentre no es modifiquin, l'opció de la reducció de riscos i danys és una estratègia efectiva per pal·liar els problemes relacionats amb les drogues, en part ocasionats pel prohibicionisme dominant
De riesgos y placeres. Manual para entender las drogas planteja els aspectes teòrics i metodològics de la reducció de riscos, tenint en compte tots els col·lectius i contexts d'aplicació, com ara l'escola, la família, l'oci nocturn o l'àmbit assistencial. També presenta una anàlisi de les principals substàncies: alcohol, cànnabis, MDMA, speed, cocaïna, heroïna, bolets al·lucinògens, ketamina, al·lucinògens etnobotànics (d'origen vegetal com l'ayahuasca o el peyote), psicofàrmacs (com els barbitútics i les benzodiacepines), anabolitzants i noves substàncies psicoactives (com les triptamines o els cannabinoides sintètics).