21 de març de 2012

Descarregar pdf
 

El cautxú, validat per la UdL per optimitzar les 'cobertes verdes' dels edificis
 
. El GREA demostra que té les mateixes propietats que la roca porosa, però amb un menor cost mediambiental
audio
Cautxú optimitzat per a cobertes verdes d'edificis / Universitat de Lleida / UdL
[+] AMPLIAR IMATGE Composició de la coberta vegetal utilitzant el cautxú enlloc de la roca volcànica /
FOTO: G. Pérez
baixcorva
Investigadors de la Universitat de Lleida (UdL) han aconseguit millorar les anomenades cobertes verdes de les teulades dels edificis reduint-ne el cost i l'impacte mediambiental. El sistema: substituir la capa de grava volcànica que s'utilitza tradicionalment en les cobertes vegetals com a sistema de drenatge d'aigües per una d'encenalls de cautxú sense que pràcticament se'n vegin alterades les seues propietats d'estalvi energètic. El professor d'Enginyeria de l'Edificació de la UdL Gabriel Pérez ha coordinat el treball de sis membres del GREA Innovació Concurrent, publicat a la revista Applied Energy, una de les de major impacte en aquest àmbit.

Els resultats de la recerca posen sobre la taula una alternativa com el cautxú reciclat, amb la qual s'eviten els costos energètics derivats del procés de transformació de les roques volcàniques. L'equip d'investigació de la UdL ha analitzat les possibilitats d'aquest material com a aïllant tèrmic a l'estació experimental que el GREA té a Puigverd de Lleida, amb col·laboració de l'empresa GMN. Gestión Medioambiental de Neumáticos S.L., de Maials. Tot i que per mantenir una temperatura estable a l'interior del cubicle cobert amb cautxú el consum energètic creix un 7,7% respecte al sistema convencional, aquesta opció no genera cap sobrecost mediambiental com en el cas de l'extracció i transformació del material igni.

Les conclusions del treball de recerca posen sobre la taula la viabilitat que el cautxú té per aquests usos, a l'igual que els que ja ha demostrat com a element de drenatge en la construcció de carreteres. En aquests moments, també s'estan analitzant les possibilitats del material com a sistema d'aïllament acústic.

. Validacions al PCiTAL

El GREA també centra una part del seu treball en validar l'eficiència de sostres verds ja existents al mercat, com ara la coberta vegetal tipus aljub, constituïda de fins a sis capes, instal·lada en una part dels edificis H del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL). A l'espera dels resultats definitius, hi ha alguns indicadors que permeten visualitzar possibles millores del sistema, ja que es podrien aconseguir els mateixos resultats amb menys elements (capa d'impermeabilització, cautxú, substrat i vegetació). Els investigadors estan recollint dades a partir de diversos sensors, amb els que es podrà comprovar el seu funcionament.

L'aïllament tèrmic dels sistemes que tinguin com a base la vegetació ha estat una de les prioritats del grup de recerca de la UdL que ha demostrat la seua efectivitat en altres estudis anteriors. Concretament, en el cas de les anomenades façanes verdes, una investigació del GREA va deixar palès que aquests tipus de solucions aporten el mateix resultat que la implementació d'elements artificials sobresortints a les parets o la col·locació de tendals per evitar que penetrin els rajos solars a l'interior de les construccions.

 
Més informació

ÀUDIO: Gabriel Pérez, professor d'Enginyeria de l'Edificació de la UdL


print enrera pujar