21 de gener de 2013

Descarregar pdf
 

Dos tesis de tecnologia d'aliments i una de psicologia, les més consultades de la UdL en xarxa
audio
Biblioteca de la Universitat de Lleida
[+] AMPLIAR IMATGELes tesis estan dispositades al Repositori obert de la UdL que gestiona el Servei de Biblioteca / FOTO: UdL
baixcorva
Les tesis Modelización de la operación de secado de malta, por aire caliente, en lecho fijo y en capa profunda, de Miquel Llorca, i Degradación enzimática y características físicas y químicas de la pectina del bagazo de melocotón de Jordi Pagán, Carácter y temperamento: similitudes y diferencias entre los módelos de personalidad de 7 y 5 factores (el TCI-R versus el NEO-FFI- y el ZKPQ-50-CC), de Joan Dolcet, han estat les tres tesis de la UdL més consultades al repositori Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) durant el curs acadèmic 2011-12.

Les dos primeres, dirigides per Antonio López i Albert Ibarz, del departament de Tecnologia d'Aliments, i la tercera, per Anton Aluja, del departament de Pedagogia i Psicologia, han rebut 24.386, 24.678 i 27.762 consultes, respectivament. Els tres estudis han estat distingits amb un certificat de reconeixement per l'elevat de consultes rebudes, de la mateixa manera que les tres tesis més consultades de cadascuna de les universitats integrants del TDX, tots els centres universitaris públics i privats d'arreu de Catalunya, a més de la Universitat de les Illes Balears, la de València, la Jaume I, la de Cantàbria, la de Múrcia i la d'Oviedo.

Tesis Doctorals en Xarxa, creat al 2001, conté tesis doctorals llegides a les universitats que en formen part, en format digital. La consulta, d’accés lliure, permet realitzar cerques al text complet dels treballs, per autor/a, director/a, títol, matèria de la tesi, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc. Els objectius d'aquest repositori, gestionat i coordinat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), i patrocinat per la Generalitat de Catalunya, són difondre els resultats de la recerca universitària i afavorir l'edició electrònica en obert de la producció científica pròpia.

Actualment, TDX té dipositades 13.624 tesis a text complet, de les quals 437 han estat llegides a la Universitat de Lleida. Les tesis doctorals de la UdL es troben dipositades a TDX i al Repositori Obert UdL, aquest últim gestionat pel Servei de Biblioteca i Documentació.