21 de desembre de 2007

Descarregar pdf

El Claustre escull els seus representants al Consell de govern


El Claustre de la UdL ha escollit avui els representants del professorat i del personal d'administració i serveis al Consell de Govern. Per part del professorat han resultat elegits Antoni Blanch (Facultat de Dret i Economia), Montse Casanovas (Facultat de Ciències de l'Educació), Emili Junyent (Facultat de Lletres), Mercè Torres (ETSEA), Fernando Guirado (Escola Politècnica Superior), Loreto Medina (Facultat de Medicina), Pilar Allende (Escola Universitària d'Infermeria) i Pilar Quejido (Facultat de Ciències de l'Educació). Mentre que els representants del PAS seran: Josep Maria Romero, Carme Mendoza, Teresa Parache, David Manjón i Montse Comella.

En la sessió d'avui també s'ha presentat la memòria de la Sindicatura de greuges de la UdL, així com l'informe de gestió del rector. Pel que fa a la Sindicatura, dir que enguany només s'han rebut dos queixes d'estudiants, una es va desestimar per no ser la Sindicatura l'òrgan competent mentre que l'altra, que feia referència a la coincidència de data d'examen de dos assignatures obligatòries, es va resoldre favorablement per a l'estudiant. El Síndic de la UdL, Miguel Gil, destaca en el seu informe la "bona marxa de la UdL que es demostra en el baix nombre de queixes que es tramiten, sobretot si es compara amb altres universitats amb un nombre similar d'estudiants".

Per la seua part, el rector ha informat el Claustre de les accions més destacades que s'han dut a terme enguany, entre les quals cal esmentar la consecució de dos nous graus per a la UdL (Ciència i Salut Animal i Veterinària compartida amb la UAB), l'increment en més d'un 50% respecte a l'any 2003 dels recursos externs per a R+D+I, la promoció de la UdL en països estrangers, la signatura d'un conveni per a la construcció de 150 apartaments universitaris, i la millora d'equipaments amb nous edificis al campus de Cappont, ETSEA i Ciències de la Salut.

Quant als reptes per a l'any vinent, està desplegar el nou mapa de graus i acomodar l'actual mapa de postgraus a l'EEES, potenciar la recerca amb amb més becaris, més ajuts i la creació de centres de recerca, incrementar la mobilitat de l'estudiantat, promocionar el personal, ultimar un pla d'incentivació de jubilació anticipada per al professorat, així com el Pla d'igualtat, i posar en funcionament la nova Facultat de Ciències de l'Educació, el nou edifici docent de la Facultat de Medicina i iniciar la construcció d'un nou edifici polivalent al campus de Cappont.


Claustre de la UdL

 

print enrera pujar