20 de novembre de 2012

Descarregar pdf
 

Set professors, dos PAS i quatre estudiants, es beneficien de la mobilitat transfronterera del Campus Iberus
audio
Université de Toulousse II - Universitat de Lleida / UdL
[+] AMPLIAR IMATGEUniversité de Toulousse II Le Mirail /
FOTO: Le Mirail
baixcorva
Un total de tretze membres de la comunitat universitària de la UdL (7 membres del personal docent i investigador, 2 del d'administració i serveis, i 4 de l'alumnat) faran estades de mobilitat a diversos centres del Pol d'Investigació i Ensenyament Superior (PRES) Universitat de Tolosa i de la Universitat de Pau i dels Països de l'Adour (UPPA) abans que finalitzi l'any, gràcies a la convocatòria d'ajuts per a la mobilitat transfronterera del Campus d'Excel·lència Internacional de la Vall de l'Ebre, Iberus.

Aquestes ajudes, destinades a enfortir les relacions internacionals i promoure la creació del Campus transfronterer EBRoS (Bioregió Europea de Ciència) dels Pirineus Occidentals -el conveni per a la creació del qual se signa dijous a Jaca- estan dotades amb un total de 80.000 euros que s'han distribuït, en funció del seu volum, entre les universitats que formen part de l'Iberus: Saragossa, Pública de Navarra, la Rioja i Lleida.

Quant a la UdL, les persones beneficiàries dels ajuts faran estades d'entre una setmana i dos mesos a les universitats de Tolosa I Capitole, II Le Mirail, III Paul Sabatier, l'Institut Nacional Politècnic de Tolosa i la Universitat de Pau i dels Països de l'Adour.

Pel que fa a la resta d'universitats de l'Iberus, els ajuts s'han repartir de la següents manera: 13 també per a la Universitat Pública de Navarra, 9 per a la Universitat de la Rioja, i 41 per a la de Saragossa.