20 de març de 2013

Descarregar pdf
 

La UdL i la Diputació impulsaran una nova Càtedra de Turisme
 
. El Consell de Govern aprova un doble grau en dret i empresa

FDE / Universitat de Lleida UdL
[+] AMPLIAR IMATGEFacultat de Dret i Economia al campus de Cappont / FOTO: UdL
baixcorva
La Universitat de Lleida (UdL) i la Diputació treballaran conjuntament per "establir una política mancomunada de desenvolupament territorial". Així ho ha informat avui el rector de la UdL en la reunió del Consell de Govern. Roberto Fernández ha explicat que s'han creat dos comissions de treball per potenciar iniciatives com la Universitat d'Estiu i les Aules de la Gent Gran. D'altra banda, impulsaran una nova Càtedra de Turisme, a la qual s'hi podria afegir la Universitat d'Andorra.
 
De la seua banda, el vicerector de Docència, Francisco García, ha informat que s'han aprovat el 51% de les beques sol·licitades per l'estudiantat de la UdL. L'equip rectoral mostra la seua preocupació perquè en aquest context econòmic aquest percentatge "és del tot insuficient".
 
El Consell de Govern de la UdL ha donat llum verda al doble itinerari de Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses (ADE). D'aquesta manera, la Facultat de Dret i Economia recupera la doble titulació que va impartir des del curs 2002-2003 i que va finalitzar el 2009-2010 per l'extinció dels plans d'estudis antics. L'elevat rendiment acadèmic assolit per l'alumnat de la doble titulació i la ràpida inserció laboral de la majoria dels estudiants que van cursar-la són els motius que han decidit al centre incorporar a la seua oferta formativa aquest doble grau. El Consell de Govern també ha aprovat el doble itinerari de grau en Educació Primària i en Educació Infantil.

La comunitat universitària disposarà de 60 places al pàrquing de Rectorat segons estipula el conveni entre UdL i Paeria, al qual els membres del Consell de Govern han donat el seu vist-i-plau
D'altra banda, els membres del Consell de Govern han aprovat per assentiment el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Universitat de Lleida per a la cessió de diverses places d'aparcament ubicades al pàrquing del Rectorat. Segons estipula aquest acord, la Paeria cedeix gratuïtament i a precari l'espai rectangular lateral compromès entre l'edifici del Rectorat i el carrer Ramon i Cajal que pot encabir unes 60 places per a ús exclusiu de la comunitat universitària. Cadascuna de les parts procedirà a l'arranjament de les superfícies de les quals en seran titulars o responsables, fent-se càrrec de l'organització del sistema d'accés, aparcament, manteniment i vigilància. Un cop signat el conveni i que la Universitat arrangi la seua part, l'Ajuntament procedirà a pintar la senyalització horitzontal de les places cedides al mateix temps que efectuï la senyalització de la part destinada a zona blava 'de baixa rotació'.
 
El Personal Docent i Investigador (PDI) i el Personal d'Administració i Serveis (PAS) que treballa a l'edifici podran aparcar a la zona reservada mitjançant el carnet universitari. També disposaran d'un carnet d'accés les direccions dels centres de la universitat i el Serveis Comuns dels Campus. Entre els estudiants de la Facultat de Lletres, es distribuiran 150 permisos per a accedir a la zona restringida en horari de matí i 150 més en horari de tarda. Els criteris de distribució seran establerts pel Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Lletres.
 
El Consell de Govern també ha donat avui el seu vist-i-plau als acords marc de cooperació entre la Universitat de Lleida i l'Institut d'Història de l'Europa Mediterrània del Consell Nacional de la Recerca de Cagliari i la Universitat de la mateixa localitat de Sardenya. D'altra banda, s'ha aprovat la transformació i integració del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) i del Consorci de Biblioteques de Catalunya (CBUC) al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), dedicat a comprar conjuntament subministres i compartir la prestació de serveis acadèmics i científics. La iniciativa promoguda per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques se sotmetrà ara al Consell Social de la UdL. 


TEXT: Direcció de Comunicació/ Oficina de Premsa