20 de març de 2012

Descarregar pdf
 

La UdL, a la Plataforma Europea en Climatització Renovable
 
. La doctora Luisa F. Cabeza és un dels dos experts espanyols que forma part de la junta directiva d'aquest òrgan
audio
Climatització renovable / Universitat de Lleida / UdL
[+] AMPLIAR IMATGE Fabricació de plaques solars /
FOTO:RHC-Platform
baixcorva
La Universitat de Lleida (UdL) està present en el màxim òrgan assessor de la Unió Europea pel que fa a climatització provinent d'energies renovables. La directora del grup de recerca GREA Innovació Concurrent, la catedràtica del departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial Luisa F. Cabeza, és un dels dos experts espanyols que forma part de la Junta Directiva de la European Technology Platform on Renewable Heating & Cooling (RHC-Platform). Aquest òrgan consultiu, finançat per la Comissió Europea (CE), té com a principal missió desenvolupar el Pla Estratègic per R+D+I fins a l'any 2050, document que té gran influència en la recerca que es finança a través del Programa Marc de la CE.

La doctora Cabeza lidera, dins del panell de temes transversals, el grup d'Emmagatzematge de calor, tecnologia en què la UdL té una àmplia experiència. L'altre científic espanyol és Javier Urchueguía, catedràtic de la Universitat Politècnica de València, que centra els seus treballs en la geotèrmia. La plataforma té per missió accelerar el desenvolupament tecnològic de forma que la climatització (calefacció i aire condicionat) provinent d’energies renovables (energia solar, geotèrmia i biomassa) contribueixi fortament en el futur sistema energètic sostenible.