2 d'abril de 2008

Descarregar pdf

Un treball de fi de carrera de l'EPS, el més consultat a Recercat


Tresanchez, Escola Politècnica Superior de la UdL
Marcel Tresánchez, de l'EPS
Optimization of floor cleaning coverage performance of a random path-planning mobile robot, el treball de fi de carrera realitzat per Marcel Tresánchez, alumne de l'Escola Politècnica Superior de la UdL és, a hores d'ara, el més consultat a RECERCAT, un dipòsit cooperatiu de documents digitals de lliure accés que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya (articles encara no publicats, comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques etc.) i que es coordina des del Centre de Supercomputació de Catalunya i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.

Segons les estadístiques d'accés que ofereix Recercat, durant aquest 2008, aquest treball ha rebut 7.200 consultes, mentre que el segon treball més consultat, un de la UAB, n'ha rebudes 4.900. El treball realitzat per Marcel Tresanchez per assolir la titulacio d'enginyer informatic ha estat dirigit per Jordi Palacin i va ser el primer que es va realitzar i defensar íntegrament en anglès en aquest centre. El seu objectiu era optimitzar el funcionament d'un robot per netejar el terra. Aquesta optimització passa per millorar la qualitat de la neteja que fa el robot, és a dir, que no quedin zones sense netejar, així com reduir-ne el seu pes, per la qual cosa s'ha hagut d'utilitzar una bateria més petita sense que disminueixin les prestacions del aparell. Pel seu plantejament innovador, aquest treball podria tenir implicacions industrials en el desenvolupament de robots de neteja automatitzats, explica Jordi Palacín.

La quarta i la cinquena posicio del rànquing també l'ocupen dos treballs d'alumnes de la Politècnica
A més a més, la quarta i la cinquena posicio del rànquing de Recercat també l'ocupen dos treballs de final de carrera de l'EPS: Disseny de les instal·lacions d'un taller mecànic de reparació de vehicles, de l'enginyer tècnic industrial, Gerard Ventura, dirigit pel professor Joan Monyarch, i Procedimiento de diseño de circuitos digitales mediante FPGAS, de Robert Buj, enginyer tecnic informatic de sistemes, per Francesc Clarià.
MÉS INFORMACIÓ


NOTÍCIES RELACIONADES

noticia 31 de juliol de 2007
Primer projecte de final de carrera en anglès a la Politècnica