18 de juliol de 2006

Descarregar pdf

La UdL promou un projecte sobre codis d’interpretació cultural per a professionals de la sanitat i l’educació

La Fundació Viure i Conviure de l’Obra Social de Caixa Catalunya hi col·labora amb 20.000 euros

Fundació Viure i ConviureEl rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas, i el director-gerent de la Fundació Viure i Conviure de Caixa de Catalunya, Josep Solans, han signat avui un conveni de col·laboració per dur a terme un estudi que descrigui els codis d’interpretació cultural de les comunitats ètniques més nombroses a Catalunya i Espanya adreçat a l’ús de professionals de la sanitat, l’atenció primària i l’educació.

Aquest projecte, que inclou un reportatge fotogràfic sobre la vida quotidiana dels grups culturals i un treball de camp sobre quatre comunitats ètniques –romanesos, argentins, gambians i magribins–, serà dirigit per Dolors Mayoral, professora del departament de Geografia i Sociologia de la UdL, en col·laboració amb Mercè Tor, cap de Salut Pública de l’Ajuntament de Lleida.

Pel que fa al reportatge fotogràfic, comprendrà prop de 1.800 fotografies, mentre que en el treball de camp s’hi observa també la traducció dels materials a cadascuna de les llengües de les comunitats ètniques, i l’elaboració d’un llistat d’expressions verbals, gestuals i actitudinals de les comunitats esmentades.

Finalment, la Fundació Viure i Conviure preveu preparar posteriorment una exposició itinerant amb tot el material, que mostrarà la interrelació entre els immigrants i els professionals dels diversos àmbits, i elaborar propostes didàctiques dirigides a les escoles per donar a conèixer les característiques, les condicions de vida i les diferents cultures dels països d’origen dels immigrants.