17 de desembre de 2010

Descarregar pdf

El Claustre avala el darrer informe de gestió del rector Viñas
 
. Les eleccions a rector o rectora es podrien celebrar el proper 4 de maig  
audio
Claustre de la Universitat de Lleida [+] AMPLIAR IMATGEUn moment de la votació
Per 57 vots a favor, 20 en contra, 40 en blanc i 1 vot nul, el Claustre de la UdL ha aprovat avui, en la seua sessió ordinària anual, el darrer informe de gestió de Joan Viñas com a rector de la Universitat Lleida. Viñas ha triat aquest fòrum per anunciar que el proper 4 de maig de 2010 se celebraran les eleccions a rector o rectora de la UdL, sempre i quan el Consell de Govern en doni el vist-i-plau.

En una sessió molt tranquil·la pel que fa a intervencions i interpel·lacions dels assistents al rector, Viñas ha fet balanç de la feina feta durant els set anys que porta en el càrrec, tot incidint en les actuacions del 2010 que han estat marcades -ha explicat- per la total adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior, quatre titulacions noves, l'impuls a la recerca amb nous centres i convocatòries pròpies, l'ampliació i millora d'instal·lacions -estabulari, edifici de serveis, UdL-IRTA i 4B a ETSEA, pisos universitaris, etc.- i la projecció externa de la UdL mercès al bon posicionament en rànquings de prestigi -Fundación Conocimiento y Desarrollo, Scimago-, el Premi Internacional Ciutat de Lleida i el Campus d'Excel·lència Internacional Iberus, que compartim amb les universitats de Saragossa, Pública de Navarra i la Rioja.

Tot i això, el rector no ha oblidat fer referència a les dificultats viscudes, no només arrel de l'actual situació econòmica que ha suposat la retallada de sous del personal i la reducció dels pressupostos, sinó també d'algunes decisions del Govern que han primat "la llei de la massa crítica enlloc de les polítiques d'equilibri territorial i que no han afavorit la UdL". En aquest sentit, Viñas ha advertit que caldrà adaptar-se "als canvis generals i a les dificultats econòmiques, ens agradi o no". Segons el rector, el Claustre ha d'assumir que el be general de la Universitat ha de primar per sobre els interessos individuals o de grup: "el futur de la UdL, com de qualsevol institució, passa per aquesta premisa", ha insistit.

Els claustrals han aprovat per 57 vots a favor, 20 en contra, 40 en blanc i 1 vot nul la gestió d'enguany de Joan Viñas. Les eleccions a rector o rectora podrien celebrar-se el 4 de maig vinent
Viñas també ha alertat de l'augment de la burocràcia al si de la universitat, fruit -ha dit- del "control cada cop més estricte dels governs". Aquest fet, així com la insistència en la responsabilitat social de les universitats, ha provocat que des dels governs, els consells socials, els rectorats i l'opinió pública es discuteixi sobre la idoneïtat o no de l'actual sistema de governança de les universitats. El rector ha defensat l'actual sistema de govern "participatiu i àmpliament democràtic" enfront "un sistema purament gerencial i economicista" que tot i que pugui semblar més resolutiu, "a la llarga serà un fet negatiu que pot acabar ocultant la diversitat d'opinions i interessos legítims i inhibint el compromís dels universitaris i universitàries amb la institució". Viñas ha reivindicat l'autonomia universitària, "indestriable del seu exercici responsable", com a base de la necessària llibertat de recerca i de docència que ha de presidir l'ensenyament superior.

Quant a l'informe anual del Síndic de Greuges de la UdL, Miquel Gil, l'activitat del 2010 s'ha reduït a la meitat respecte a l'any anterior pel que fa al nombre de queixes, ja que s'han incoat un total de 5 expedients, quan al 2009 van ser 10. D'aquests, dos corresponen al professorat, dos més al PAS i un, a un becari de doctorat. Les queixes tenen a veure amb l'aplicació de la normativa als alumnes estrangers per la certificació del CAP, el cobrament d'ajudes a projectes, els cursos de formació i els dies propis de descans. El síndic només ha fet una recomanació en aquest darrer cas.