16 gener de 2008

Descarregar pdf

El PCiTAL convida Agricultura a formar part del seu consorci


Consorci del Parc Científic i Tecnològic integrat per la Universitat i l'Ajuntament de Lleida
Reunió del Consell d'Administració del Parc Científic i Tecno-
lògic integrat per la Universitat i l'Ajuntament de Lleida
El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL), consorci integrat per la Universitat i l'Ajuntament de Lleida al 50%, ha ofert al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural entrar a formar part del seu consorci. Ahir, el Consell d'administració del PCiTAL, va aprovar convidar el DAR a formar part del seu accionariat, concretament a través de la participació en el mateix de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) amb l'objectiu d'impulsar la recerca agroalimentària.

En aquest sentit, el president del Parc, Joan Viñas, va anunciar que el PCiTAL disposarà també d'una planta pilot agroalimentària on es treballarà per millorar la qualitat dels aliments i que estarà vinculada al departament de Tecnologia dels Aliments de la UdL, un dels més potents en investigar en aquest camp a nivell internacional, va dir. Segons el rector, ja s'està començant a treballar en aquesta planta pilot que s'ubicarà en un dels edificis H.

D'altra banda, la reunió del Consell d'administració del Parc va servir per aprovar el pressupost per al 2008, de 25.921.346,77 euros, xifra que suposa un increment del 60% respecte al pressupost de l'any passat. També es van adjudicar a COMSA la tercera fase de rehabilitació dels equipaments I+D+i dels edificis H per un import de 3.126.038,56 € i es van aprovar els plecs de licitació per condicionar els interiors de la H científica, per un import de 2.469.632 €, i els de la redacció dels projectes i direcció d'obres de CeDiCo (Centre del Disseny del Coneixement) per 320.253 €, i de Magical (Centre d'Iniciatives Audiovisuals), per un pressupost de 552.160 €. A més, el Parc ha sol·licitat un ajut del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya de 4.562.189,19 € per a les obres de condicionament de l'edifici CeDiCo i per al projecte de dinamització i millora dels accessos al Parc.


MÉS INFORMACIÓ


NOTÍCIES RELACIONADES

noticia 26 de juny de 2007
L'Escola Politècnica Superior i empreses del PCiTAL ofereixen cursos en les tecnologies més actuals i amb més demanda

noticia 21 de maig de 2007
El PCiTAL reservarà part del viver a empreses promogudes per la UdL

noticia 11 de desembre de 2006
Primera pedra del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

print enrera pujar