14 de febrer de 2006

Descarregar pdf

El Claustre ratifica el Pla Estratègic de la UdL sense cap vot en contra

El Claustre ordinari de la Universitat de Lleida ha ratificat avui el Pla Estratègic de la UdL en una votació a mà alçada amb el resultat de 78 vots a favor, cap en contra i 30 en blanc, per la qual cosa “ara només queda la ratificació del Consell Social i ja se'n podrà començar a aplicar les directrius a partir d'aquest 2006 fins al proper 2012”, ha explicat Joan Viñas, rector de la UdL.

Viñas ha manifestat la seva satisfacció per tot el que significa: “és una aposta ferma de futur, que implica totes les àrees de coneixement i que ens ha de portar a ser el centre acadèmic en temes agroalimentaris de l'euroregió, tal com ja va manifestar en el seu moment el mateix president de la Generalitat, Pasqual Maragall, i el conseller d'Universitats, Carles Solà, que considera la UdL referent en aquest sector; per això, necessitem continuar tenint el suport manifest del DURSI i del DARP, amb els quals ja estem treballant”.

El Pla Estratègic descriu els eixos fonamentals per facilitar el canvi de model universitari que ha de dur la UdL a la consolidació com a universitat del segle XXI, i observa com a directrius principals potenciar i concentrar en la Universitat de Lleida els estudis de qualitat en tots els àmbits (agroalimentari, biomedicina, ciències socials, ciències de l'educació, enginyeries i lletres), i donar cobertura a les necessitats de formació universitària de tot el territori.


Claustre 14 febrer. UdL

 

Altrament, el Claustre ha debatut les estratègies de finançament de la Universitat de Lleida i no ha ratificat la normativa de contractació de personal acadèmic amb finançament extern en una votació a mà alçada amb el resultat de 39 vots a favor, 46 en contra i 20 en blanc, perquè l'ha considerat privatitzadora.

En aquest sentit, “s'ha refermat com a universitat pública, amb finançament fonamentalment públic, al servei dels interessos comuns, tenint com a complementari els convenis amb empreses com a model de finançament adicional, la qual cosa preveu el Pla Estratègic”, ha explicat el rector de la UdL.