14 de desembre de 2012

Descarregar pdf
 

Compromís de les universitats i el Govern amb la immersió lingüística
 
. A favor d'un model propi i coordinat d'accés a l'ensenyament universitari
audio
Els rectors catalans, a favor de la immersió lingüística / Universitat de Lleida / UdL
[+] AMPLIAR IMATGEFoto de grup al Pati dels Tarongers / FOTO: Secretaria d'Universitats i Recerca
baixcorva
El Govern i totes les universitats catalanes, tant públiques com privades, s'han compromès avui en defensa de la immersió lingüística i d'un model propi i coordinat d'accés a l'ensenyament universitari. La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), convocada de manera extraordinària per avaluar l'impacte de l'avantprojecte de Llei de Millora de la Qualitat Educativa en el sistema d'educació superior, ha aprovat per unanimitat un acord en defensa de la immersió lingüística i d'una prova coordinada d'accés a les universitats catalanes si s'elimina la selectivitat.

A la Junta extraordinària del CIC han assistit els rectors de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández; la de Barcelona, l'Autònoma de Barcelona, la Politècnica, la Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili, la de Girona, la Ramon Llull, la Universitat Internacional, l'Abat Oliba, la de Vic i la Universitat Oberta de Catalunya. També han participat el secretari d'Universitats i Recerca, Antoni Castellà; el director general d'Universitats, Lluís Jofre, i el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Claudi Alsina.

. ACORD DE LA JUNTA DEL CIC:

"A la vista de l'actual esborrany de la LOMCE presentat pel MECD, la Junta vol manifestar-se en dos temes concrets:

Cal defensar la immersió lingüística a les escoles

La Junta manifesta el seu suport al model d'immersió lingüística a les escoles catalanes després d'una consolidada història d'èxit en la formació de les persones i en la construcció nacional catalana.
 
Cal defensar un accés universitari coordinat
  1. La Junta vol manifestar que des de fa 35 anys s'ha anat desenvolupant a Catalunya una perfecta coordinació entre les universitats i la Generalitat de Catalunya per a fer possible un accés als estudis universitaris ordenat, basat en Proves d'Accés i en un Procés de Preinscripció, que garanteixin en tot moment la igualtat d'oportunitats basant-se en la capacitat i els mèrits acadèmics.
  2. D'acord amb l'Article 172 del vigent Estatut d'Autonomia de Catalunya pot correspondre al Govern de l'Estat dictar normatives bàsiques d'accés als estudis universitari però correspon a la Generalitat de Catalunya vetllar (172.2.d) per "la regulació del règim d'accés a les Universitats". Per tant, Administració i universitats manifesten la seua voluntat de seguir cooperant en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya per assegurar, com fins ara, un accés coordinat.
  3. La Junta manifesta la seva voluntat d'estudiar i oferir als batxillers de Catalunya, en cas que s'implantés una revàlida per a l’obtenció del títol de batxillerat, una prova coordinada d’accés als estudis universitaris que complementés la revàlida. Aquesta prova, a realitzar de forma anònima i simultània a les universitats públiques, inclouria proves específiques ponderades de matèries relacionades amb els graus pertinents i, per als estudiants de secundària de Catalunya, una prova de llengua catalana.
  4. La Junta considera imprescindible mantenir el Procés de Preinscripció per a les universitats públiques i de Vic basat en la nota final d'accés fruit de la ponderació de la revàlida (60%) i de les proves complementàries (40%). El procés de preinscripció ha de garantir, d'acord amb l'oferta de places i llur demanda, un accés ordenat d'acord amb una llista de preferències de l'estudiantat".