11 d'abril de 2013

Descarregar pdf
 

Editen una guia per fer vídeos accessibles a persones amb discapacitat visual i auditiva
 
. Hi han participat grups de recerca de les universitats de Lleida i Barcelona

Guia de vídeo accesible / Universitat de Lleida
[+] AMPLIAR IMATGELa guia se centra en l'edició digital de vídeo / Foto: UdL 
baixcorva
Amb l'objectiu d'eliminar les barreres que imposa, a voltes, la tecnologia a les persones amb discapacitats, un grup multidisciplinari de pedagogs, bibliotecaris, informàtics i tècnics multimèdia de les universitats de Lleida (UdL) i de Barcelona (UB) ha editat un manual per produir vídeos accessibles per a les persones amb discapacitat visual i auditiva.

Es tracta de la Guia de contingut digital accessible: vídeo, que complementa a la Guia de contingut digital accessible que la UdL va editar al 2010 per millorar l'accessibilitat de materials docents com ara produccions escrites, presentacions multimèdia o web. En ambdós casos, les guies s'adrecen primordialment al professorat universitari, tot i que el seu contingut pot ser utilitzat per tothom que vulgui crear textos, presentacions i vídeos perceptibles, operables i comprensibles, especialment per a persones amb discapacitat.

Consta d’un conjunt de documents en format pdf i un web que es complementen per donar pautes, recomanacions i exemples alhora de mostrar informació en format vídeo digital accessible. Inclou guies de subtitulació, d'autodescripció, de reproductors web, de l'aplicació Camtasia Studio, de descripció de paquets de metadades, una introducció a la conversió d’àudio a text, així com un document sobre els aspectes principals que cal preveure en la producció d’un vídeo accessible.

Resultat del Projecte de millora de la qualitat docent: "El vídeo sense barreres com a suport per la docència en l’educació superior" -on hi han participat els grups de recerca de la UdL: GRIHO -Interacció Persona-Ordinador i Integració de Dades, i el de Competències, tecnología, educació i societat de la Universitat de Lleida, i el de la UB: Adaptabit, dedicat a l'accessibilitat digital en docència, recerca i innovació docent-, aquesta guia es planteja com una prova pilot per facilitar la introducció del vídeo sense barreres com a suport per a l'ensenyament presencial i semipresencial en els estudis superiors i en la difusió de les bones pràctiques resultants de l'experiència.

A l'igual que la primera, també s'ha editat amb llicència Reconeixement-No Comercial-Compartir-Igual 3.0, de Creative Commons, que permet la seua reproducció, distribució i comunicació pública, sempre i quan se’n citi l’autor i no se’n faci un ús comercial. Ha comptat amb finançament de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca i d'ACTIVA MÚTUA.