10 de setembre de 2007

Descarregar pdf

L’equip de govern fixa les prioritats de la UdL per al nou curs


Equip de Govern
Equip de govern reunit a Les Avellanes
Amb l'objectiu de fixar les principals línies polítiques que marcaran el govern de la UdL durant el curs acadèmic que ara comença, el rector, Joan Viñas, i el seu equip es van reunir els passats dies 6 i 7 a Les Avellanes. Els objectius de la trobada han estat fixar les actuacions prioritàries per a la UdL que l'equip, conjuntament amb el Consell de Govern, hauran de dur a terme el curs 2007/08.

Les actuacions a emprendre s'emmarquen en tres grans eixos: docència, recerca i gestió. Pel que fa a docència, el més immediat és fer la proposta de mapa de graus i postgraus que contempla la transició a l'Espai Europeu d'Educació Superior i l'aplicació del Pla Director de Docència i, d'altra banda, definir i planificar la formació continuada de la UdL.

Quant a recerca, es concretarà la proposta de nous centres de recerca, així com les accions per potenciar i augmentar l'activitat investigadora a la Universitat de Lleida. Mentre que en gestió, es modernitzaran i simplificaran els processos de gestió i es durà a terme una anàlisi de l'estructura de la UdL per tal que aquesta pugui respondre amb eficàcia als reptes que la universitat tindrà a partir d'ara.

Totes aquestes actuacions, que comptem amb el suport del Consell Social, estan d'acord amb els objectius del Pla estratègic de la UdL i amb les recomanacions dels avaluadors de l'EUA (European University Association), així com amb els compromisos que va adquirir l'equip de govern en les darreres eleccions del mes maig.


MÉS INFORMACIÓ


Pla Estratègic de la UdL
Mapa de Graus i Posgraus Oficials de la UdL
La UdL i l'Espai Europeu d'Educació Superior
Unitat de Planificació Docent
La Recerca a la UdL

 

print enrera pujar