10 de desembre de 2012

Descarregar pdf
 

La Universitat, garantia de futur
 
. Els rectors i rectores de tot Espanya llegeixen simultàniament un comunicat conjunt contra les retallades
audio
Protestes contra les retallades a la Universitat de Lleida
[+] AMPLIAR IMATGEUn moment de la lectura del rector, al claustre de la Pensativa / FOTO: UdL
baixcorva
La Universitat de Lleida (UdL) s'ha sumat a la iniciativa de la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles (CRUE) per donar a conèixer a la societat la seua preocupació davant les retallades en els Pressupostos Generals de l'Estat en matèria d'Educació Superior i R+D+i. El rector de la UdL, Roberto Fernández, ha estat l'encarregat de llegir el manifest conjunt que s'ha fet públic de manera simultània a totes les universitats públiques espanyoles.

COMUNICAT CONJUNT DELS RECTORS I RECTORES DE LES UNIVERSITATS ESPANYOLES:

"Les universitats som plenament conscients de la complicada situació econòmica del nostre país, que també vivim en primera persona. És per això, que valorem els grans esforços que està fent tota la ciutadania per seguir endavant.

Les universitats, ara més que mai, estem treballant per millorar el nostre rendiment, tot i les retallades pressupostàries que estem patint des de fa uns anys. Fins ara, hem fet un esforç per seguir mantenint els estàndards de qualitat en les tres grans funcions de la universitat: la docència, la investigació i la innovació.

No obstant això, davant la imminent aprovació dels nous pressupostos generals de l'Estat, i els pressupostos corresponents a cadascuna de les comunitats autònomes, ens trobem en una situació preocupant, que pot perjudicar la universitat espanyola tal com la coneixem fins ara, impedint el desenvolupament de les activitats essencials. Per aquest motiu, volem manifestar públicament el següent:

1. La disminució dels pressupostos generals de l'Estat pel 2013 en un 18% en educació superior, i en un 80% en les despeses no financeres en R + D + I, suposen un deteriorament irreparable del sistema d'R+D+I que, junt amb la congelació de les plantilles de recursos humans, portarà al nostre país a la pèrdua del tren del desenvolupament tecnològic, hipotecant la investigació i els majors avenços en la frontera del coneixement.

2. Els efectes de l'endeutament de les comunitats autònomes, juntament amb el deteriorament de les transferències de les partides destinades a les universitats, estan conduint al nostre sistema universitari a una situació propera a l'asfíxia econòmica, que es traduirà en un deteriorament irreparable. Això es contradiu amb el discurs polític, que "el nostre país ha de basar el seu progrés en el coneixement". Sense inversió en educació superior ni en R+D+I serà inviable el funcionament de les universitats públiques. I, sense coneixement, no hi haurà progrés.

Davant d'aquesta situació, els rectors i les rectores de les universitats espanyoles sol·licitem el següent:

Que l'educació superior, la recerca, el desenvolupament i la innovació, que van intrínsecament unides entre si, siguin considerades com una inversió i no com una despesa i que les universitats espanyoles, tal com ha sol·licitat recentment l'Associació de la Universitat Europea (EUA) als caps d'estat i de govern europeus, tinguin un finançament públic suficient i sostenible i s'enforteixi l'autonomia universitària perquè aquestes puguin diversificar les seves fonts d'ingressos sense obstacles.

Les universitats ens comprometem a incrementar l'eficàcia i l'eficiència de les nostres institucions, i a continuar amb la transparència i la rendició de comptes davant la societat, amb la finalitat que les nostres universitats segueixin impulsant la cohesió social del nostre país i siguin motors i fonts de coneixement i riquesa.

Així mateix la universitat manifesta la seva voluntat de col·laboració amb les administracions públiques per ajudar a resoldre aquest greu problema econòmic i per seguir treballant per un futur sostenible de les universitats espanyoles. Si aquestes perden qualitat, també ho farà la investigació científica, la innovació tecnològica i, per descomptat, la formació. No perdran només les universitats, sinó que hi perdrem TOTS, el conjunt de la societat. Ens quedarem sense la millor arma per avançar i sortir de la crisi econòmica: el coneixement.

Donada la gravetat d'aquesta situació, aquest comunicat es dóna a conèixer de forma simultània a totes les universitats espanyoles."