Taller de llengua de signes catalana II [ANUL·LAT]

CURS ANUL·LAT

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

NIVELL

  • Introducció. Cal haver fet la primera part del Taller de llengua de signes catalana per inscriure-s'hi.

DURADA

  • 30 hores

DATES I HORARI

  • 06/10/23-13/12/23, divendres, 17-20 h.

AULA

  • Per determinar

CARACTERÍSTIQUES

  • Les sessions seran presencials (a l’aula o l’aire lliure, depenent de la situació sanitària), i combinaran les explicacions teòriques amb les activitats pràctiques.

PREU

DESTINATARIS

  • Comunitat universitària de la UdL i persones externes a la UdL

MATERIALS

  • Diccionari temàtic de llenguatge de signes català, d’Ignasi Martín i Marisa Alvarado (el podreu comprar el primer dia de classe).

AVALUACIÓ:

  • Avaluació continuada que consisteix en un examen escrit, en un examen de llengua de signes i l’assistència com a mínim al 65 % de les sessions (teòriques i pràctiques).