Requisits

Per accedir als cursos generals de llengua (excepte per al nivell A1) cal complir un dels següents requisits:

Les persones que tinguin un certificat que no aparegui a la taula el poden fer arribar a l’Institut de Llengües perquè en valori la idoneïtat. 


REQUISITS ESPECÍFICS

  • Per matricular-se als cursos específics, de llenguatges d’especialitat, cal tenir en compte els requisits establerts per a cada curs concret.
    • Català administratiu: es requereix un nivell C1 de català
    • Català jurídic: es requereix un nivell C1 de català
  • Per matricular-se en els cursos de conversa, es recomana haver assolit el nivell anterior al de la conversa que es vol fer (per exemple, en el cas de voler-se inscriure a la de francès B1, es recomana tindre coneixements de nivell A2).
  • Per matricular-se en les preparacions d'exàmens, es recomana haver assolit el nivell anterior al de l'examen que es vol fer (per exemple, en el cas de voler-se inscriure al d'anglès B2, es recomana tindre coneixements de nivell B1).

PROVES DE COL·LOCACIÓ

Les proves de col·locació són gratuïtes la primera vegada que es fan i tindran una validesa de dos cursos acadèmics. En cas que un alumne vulgui tornar a fer la prova haurà d’abonar les taxes corresponents (UdL: 10,10 € / Externs UdL: 21,32 €). En aquest cas, prevaldrà el resultat de la prova més recent. En qualsevol cas, només se’n poden fer dos cada curs acadèmic.

El resultat de la prova de col·locació, que es comunicarà per correu electrònic, indicarà el nivell al qual es pot matricular la persona interessada. No obstant això, es podrà matricular al nivell immediatament inferior si creu que no podrà assumir els objectius del curs (en cap cas podrà fer-ho en un nivell superior).

Consulteu el calendari i procediment de les proves en el destacat de la dreta.

Informació sobre la inscripció als cursos de llengües.