Exàmens oficials de castellà

La Universitat de Lleida és centre examinador dels exàmens d'espanyol de l'Instituto Cervantes.

  • Exàmens DELE (Diplomas de español como lengua extranjera)    
  • Prova CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España)