Tràmits administratius

Exàmens propis de l'Escola d'Idiomes:

- Canvi de data

- Reserva de drets d'examen

- Adaptació de la prova per a necessitats específiques

- Revisió de l'examen

Cursos:

- Canvi de grup

- Anul·lació de matrícula

 

  Certificats dels cursos

L'Institut de Llengües expedeix els certificats corresponents un cop superada l'avaluació dels cursos. Aquests certificats són propis de la UdL i són vàlids per acreditar els coneixements de llengües en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

A més, alguns d'aquests certificats són reconeguts o homologats per altres institucions:
Català: de l'A1 al C2, de la CIFALC, homologats per la Generalitat de Catalunya.
Occità: certificats expedits pel Consell General d'Aran.