Servei d'Arxiu i Gestió de Documents

Universitat de Lleida

 

 Descarregar pdf

NORMES DE CONSERVACIÓ DELS DOCUMENTS ADMINISTRATIUS DE LA UdL

Les normes de conservació constitueixen un instrument essencial del sistema arxivístic de la Universitat de Lleida pel que fa a la seva operativitat. Es determinen els períodes de conservació a cada fase del cicle de vida, l’accessibilitat i la disposició final de totes les sèries i tipus documentals que genera la Universitat en el desenvolupament de la seua activitat administrativa i científica.

NORMES DE CONSERVACIÓ dels documents administratius de la UdL

TAULES D'AVALUACIÓ DOCUMENTAL (Generalitat de Catalunya)

 

   Darrera modificació: