Servei d'Arxiu i Gestió de Documents

Universitat de Lleida

 

 Descarregar pdf

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS ADMINISTRATIUS DE LA UdL

ESQUEMA:
 • A100   ADMINISTRACIÓ GENERAL I ORGANITZACIÓ
 • B100   GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS
 • C100   REPRESENTACIÓ I RELACIONS PÚBLIQUES
 • D100   GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
 • F100   GESTIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS
 • G100   GESTIÓ DELS BÉNS MOBLES
 • H100   GESTIÓ DELS BÉNS IMMOBLES
 • I100     NORMATIVA I ASSUMPTES JURÍDICS
 • J100    GESTIÓ DELS RECURSOS ACADÈMICS
 • K100    ORGANITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA
 • L100    ORGANITZACIÓ DE LA RECERCA
 • M100   GESTIÓ DELS SERVEIS OFERTS A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
 • Subdivisions uniformes
 • Subdivisions nominatives

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ dels documents administratius

 

   Darrera modificació: