Setmana de la Sostenibilitat i la Salut de la UdL

La Setmana de la Sostenibilitat i la Salut de la UdL és fruit de la consciència creixent cap al nostre entorn: la Universitat com a centre formador d’estudis superiors, és una entitat clau que ha d’actuar com a exemple per a la resta de la societat mitjançant la recerca de solucions a la manca de recursos naturals i als problemes mediambientals. Per aquest motiu, ha de prendre part en la lluita contra el Canvi Climàtic i el malbaratament de recursos naturals i energètics, la sostenibilitat i el millor ús i aprofitament dels recursos disponibles tenint present com a premissa el respecte al Medi Ambient.

Diferents serveis i unitats de la UdL, en coordinació i principalment, la Comissió de Medi Ambient, treballen en aquesta línia. Així, l’Oficina Tècnica d’Infraestructures planifica i executa obres amb criteris de sostenibilitat. A mode d’exemple, en els darrers anys han dut a terme la instal·lació de plaques fotovotovoltaiques, sistemes d’aprofitaments d’aigües a Cappont o millores en l'aïllament tèrmic de les finestres. L'Àrea de Compres i Gerència vetllen per la inclusió de clàusules mediambientals en els diversos concursos. Alhora, el Servei d’Atenció i Informació Universitària ofereix préstec de bicicletes a la comunitat universitària i la venda de productes a la seva botiga Udels que contribueixen a la reducció de residus.

Altrament, la UdL està adherida a les xarxes d'Ecoentitats de la ciutat de Lleida, Estratègia Residus Zero de la Fundació Privada Catalana de Prevenció de Residus i Consum Responsable, a la CRUE-Sostenibilidad, així com a la xarxa Compra-Reciclat de la l'Agència de Residus de Catalunya.

10a Setmana de la Sostenibilitat i la Salut

Emergència climàtica