Presentació

menu1

El portal de Sostenibilitat i Emergència Climàtica de la UdL és fruit de la consciència creixent cap al nostre entorn. La Universitat com a centre formador d’estudis superiors ha de prendre part de la lluita contra el Canvi Climàtic, el malbaratament de recursos naturals i energètics...

Entenen que la Universitat és una entitat clau que ha d'actuar com a exemple per a la resta de la societat mitjançant la recerca de solucions a la manca de recursos naturals i als problemes mediambientals que es generen a partir de les activitats de docència i recerca dins de la Universitat.

La UdL compta amb diferents serveis i oficines, així com de la Comissió de Sostenibilitat i Emergència Climàtica per dur a terme les polítiques medio ambientals.
  • L'Oficina Tècnica d'Infraestructures planifica i executa obres amb criteris de sostenibilitat. A mode d'exemple, en els darrers anys han dut a terme la instal·lació de plaques fotovotovoltàiques, sistemes d’aprofitaments d’aigües a Cappont o millores en l’aïllament tèrmic de les finestres.
  • L'Àrea de Compres i Gerència vetllen per la inclusió de clàusules medioambientals en els diversos concursos.

Comissió de Sostenibilitat i Emergència Climàtica

La Universitat de Lleida mitjançant la Comissió de Sostenibilitat i Emergència Climàtica vol proporcionar el desenvolupament, com a valors fonamentals, de la qualitat en totes les seves activitats i el millor ús dels recursos disponibles tenint present com a premissa el respecte al Medi.

La Comissió de Sostenibilitat i Emergència Climàtica constituïda per membres representatius del professorat, el personal d'administració i serveis i l'estudiant és una comissió integrada dins el Vicerectorat d'Infraestructures.

La UdL està actualment adherida a: