Vicerectorat de Compromís Social, Igualtat i Cooperació

NuriaCampsMirabet
Núria Camps Mirabet

Núria Camps Mirabet
Vicerectora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació
vcsic@udl.cat

Joan Pere Enciso Rodríguez
Director de la Unitat de Cooperació i Solidaritat (adjunt)
pere.enciso@udl.cat

Teresa Torres Solé
Responsable acadèmica Programa UdLxTothom (adjunta)
teresa.torressole@udl.cat

Vanesa Samsó Casals
Secretària del vicerectorat
vcsic.secretaria@udl.cat

Funcions fonamentals

 • Dirigir globalment les activitats de compromís social de la UdL.
 • Impulsar les polítiques i les accions d'atenció i d’orientació a estudiants amb diversitat funcional i necessitats especials.
 • Coordinar i potenciar les activitats de cooperació internacional de la UdL.
 • Fomenta la formació i la participació d'alumnes, personal docent i PAS en la Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD).
 • Promocionar accions d'impuls de la igualtat en les activitats docents, de recerca i de transferència de la UdL.
 • Fomentar la perspectiva de gènere en els estudis que ofereix la UdL.
 • Impulsar les activitats d'aprenentatge-servei com a mecanisme de retorn social.
 • Coordinar i gestionar les polítiques d'atenció a les persones refugiades.
 • Potenciar les interrelacions entre la UdL, les organitzacions socials i el Tercer Sector locals, nacionals i internacionals.
 • Promoure les polítiques d'inclusió social, diversitat i d’accés als estudis universitaris.
 • Fomentar el voluntariat com eina educativa de caràcter integral que contribueix a la formació de persones responsables i socialment compromeses.

Biografia

Núria Camps Mirabet és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Doctora en Dret per la Universitat de Lleida. Va realitzar un curs d’especialització a la Universitat Lliure de Brussel·les. Desenvolupa la seva activitat acadèmica a la Facultat de Dret i Economia en l’Àrea de coneixement de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

En l’àmbit de la docència, ha impartit les assignatures de Dret Internacional Públic, Institucions de dret comunitari, Organitzacions internacionals, Dret internacional econòmic i Gènere i Drets Humans en el marc del Minor en Gènere i Dret. És Premi M. Encarna Sanahuja Yll, en la seva modalitat col·lectiva, a l’excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent 2020 del Departament de Recerca i Universitats la Generalitat de Catalunya.

La seva activitat investigadora s’ha focalitzat fonamentalment en la protecció internacional dels drets humans, en particular els drets de la infància, així com els drets de la dona i de les persones refugiades. Va ser escollida com a membre del Membre del Consell assessor de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya. Ha participat en diversos projectes d’investigació competitius, els quals han donat lloc a la publicació d’articles de recerca en els camps tractats, essent el projecte més actual “Hacia una ley integral contra la trata de seres humanos y la esclavitud” dins la convocatòria “Proyectos I+D Retos Investigación” del Programa Estatal de I+D+I.

En l’àmbit de la gestió ha ocupat diverses responsabilitats ha estat coordinadora de la doble Titulació Dret i Ciències Empresarials, coordinadora del Pla d’Acció tutorial, directora de la unitat de Desenvolupament i Cooperació i vicedegana de relacions institucionals de la FDET. En l’actualitat ocupa el càrrec de Vicerectora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació de la Universitat de Lleida.

Contacte

Campus de Cappont
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Edifici annex, 1ª planta despatx 1.04,
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida

vcsic.secretaria@udl.cat
+34 973 00 35 39