Drets i Deures de la comunitat universitària

 Descarregar pdf

Estatuts de la UdL

Decret 201/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida.

Aprovats pel Claustre en les sessions del 07/04/2003 i 10/07/2003 i publicats al DOGC núm. 3963. del 8 de setembre de 2003 )

Reglament de la Sindicatura de Greuges

Aprovat pel Claustre en la sessió del 03/05/2005

Normatives i Reglaments de la Universitat de Lleida.
 

 

 

   Darrera modificació: