Comissions no delegades del Consell de Govern

 Descarregar pdf

1. Comissió de Personal Acadèmic
2. Comissió d'Avaluació i Millora de la Docència
3. Comissió de Cooperació Internacional
4. Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat
5. Comissió de Cultura
6. Comissió Política Lingüística
7. Comissió de Sostenibilitat i Emergència Climàtica
8.Comissió de Publicacions
9. Comissió d'Informació, Orientació i Promoció Universitària (CIOPU)
10. Comissió de Formació Contínua

 


Comissió de Personal Acadèmic (art. 134 dels Estatuts de la UdL)

President:
Fernando Guirado Fernández, Vicerector de Professorat
Fins a 9 representants del personal acadèmic:
Daniel Villalba Mata
Pere Benito Monclús
Eimys Ortiz Hernández
M. Pau Cornadó Teixidó
Elisa Cabiscol Català
Francesc J. Rubí Carnacea
Natàlia Daries Ramon
Isaac A. García Rodríguez
Mariona Lladonosa Latorre
2 representants de l'estudiantat:
Blanca Ibarz Ribalta
Alba García Torres
1 representant del PTGAS:
Montserrat Comella Roigé
1 representant de la JPA:
Manuel Portero Otín
1 representant del Comitè d'Empresa:
Marc Macià Farré
1 representant del Personal Acadèmic en Formació:
Roger Palacín Chauri
 

Comissió d'Avaluació i Millora de la Docència (art. 99 dels Estatuts de la UdL)

President/a:
Francisca Santiveri Morata, Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
Vocals:
Fernando Guirado Fernández, Vicerector de Professorat
Montserrat Rué Monné, Vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat
8 representants del personal acadèmic dels diferents centres:
Jaume Arnó Satorra, ETSEAFIV
David Aguilar Camaño, Fac. Educació, Psicologia i Treball Social
Concepció Roig Mateu, Escola Politècnica Superior
Mª José Puyalto Franco, Fac. Dret, Economia i Turisme
Guzman Mancho Barés, Fac. Lletres
Judith Roca Llobet, Fac. Infermeria i Fisioteràpia
Anna Casanovas Llorens, Fac. Medicina
Gemma Bellí Martínez, Escola de Doctorat
8 representants de l'estudiantat elegits pel Consell de l'Estudiantat:
Jacint Drissi Audet, ETSEAFIV
Montalegre Mullet Badia, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Maria Navarro Pérez, Escola Politècnica Superior
Ricardo Sanz Dies, Escola Politècnica Superior
Xavier Pinent Sans, Fac. de Dret Economia i Turisme
Carlos Sánchez Borrell, Fac. de Medicina
Paula Manrique Calvete, Fac. d'Infermeria i Fisioteràpia
Josep Balcells Bori, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Rep. dels òrgans de representació unitaria, amb veu i sense vot
Joan Ignasi Rosell Urrutia, representant de la JPA
Agustí Liñán Papasseit, representant del Comitè del PDI

print enrera pujar

Comissió de Cooperació Internacional

President/a:
Núria Camps Mirabet, Vicerectora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació
1 representant del Centre de Cooperació Internacional:
Joan Pere Enciso Rodríguez
1 representant de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
Rafael Allepuz Capdevila
1 representant de l'Escola Politècnica Superior
Lídia Rincon Villareal
1 representant de la Facultat de Lletres
Carles Salazar Carrasco
1 representant de l'ETSEAFIV
Lluís Puigdomenech Franquesa
1 representant de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Eduard Vaquero Tió
1 representant de la Facultat de Medicina
M. Ángels de la Torre
1 representant de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Carmen Campoy Guerrero
1 representant de l'estudiantat:
Xavier Pinent Sans
1 representant del PTGAS:
Francecs Català Alòs

 Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat

President/a:
Antoni Granollers Saltiveri, Vicerector d'Internacionalització
Secretari/ria:
Josep M. Martí Ribelles (Tècnic de RI)
Coordinador/a de la Facultat de Lletres:
Guzman Mancho Barés
Coordinador/a de la Facultat de Medicina:
M. Àngels de la Torre Ruiz
Coordinador/a de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social:
Agnès Ros Morente
Coordinador/a de la Facultat de Dret, Economia i Turisme:
Berta Ferrer Rosell
Coordinador/a de l'Escola Politècnica Superior:
Alvaro de Gracia Cuesta
Coordinador/a de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia:
Eva Barallat Gimeno
Coordinador/a de l'ETSEAFIV:
Romi Pena Subirà
2 representants de l'Estudiantat:
Carlos Sánchez Borrell
Abril Mullet Badia
1 representant del PTGAS:
Stella M. Miret Alberich
1 representant de l'Escola de Doctorat:
M. Àngels Balsells Bailón, Directora de l'Escola de Doctorat

print enrera pujar

Comissió de Cultura (art. 11 del Reglament del Consell de Govern)

President/a:
Joan J. Busqueta Riu, Vicerector de Cultura i Extensió Univesitària
Adjunt al Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària
Màrius Bernadó Tarragona
1 representant de cada centre de la UdL:
Teresa Capetll Capell, ETSEA
Marisé Estudillo Pombo, Facultat d'Eduació, Psicologia i Treball Social
M. Jesús Gómez Adillón, Fac. Dret, Economia i Turisme
Margarita Moltó Aribau, Escola Politècnica Superior
Carmen Campoy Guerrero, Fac. d'Infermeria i Fisioteràpia
Carme Figuerola Cabrol, Fac.de  Lletres
Francesc Abella Pons, Fac. de Medicina
1 representant del PTGAS:
Alfred Iniesta Romero
2 representants de l'estudiantat:
Montalegre Mullet Badia
Xavier Pinent Sans
Secretari tècnicc de Cultura
Josep Armengol Segú

 

Comissió de Política Lingüística (disp. add. 2a dels Estatuts de la UdL)

President/a:
Joan Busqueta Riu, Vicerector de Cultura i Extensió Universitària
Representant de l'Institut de Llengües:
Montserrat Casanovas Català
Vicerectors/res:
Antoni Granollers Santiveri, Vierector d'Internacionalització
Fernando Guirado Fernández, Vicerector de Professorat
Ferran Badia Pascual, Vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica
Natàlia Alonso Martínez, Vicerectora de Recerca
Representant de l'Àrea de Formació del Professorat de la UdL:
Òscar Flores Alarcia
Representants dels centres:
Alexandra Vraciu, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Anna Casanovas Llorens, Fac. de Medicina
M. Isabel Santaulària Capdevila, Fac. de Lletres
Sílvia Solé Cases , Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Teresa Grau Montaña, EPS
Ramona Pena Subirà, ETSEAFIV
Jaume Codina Mejón, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Alfredo Joven Pérez, Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Ramón Borjabad Bellido, Escola Universitària de Relacions Laborals
Representant del Centre de Formació Contínua:
Carles E. Florensa Tomàs
Tres membres del Personal Acadèmic experts en Llengües:
Xavier Terrado Pablo, Facultat de Lletres
Josep M. Cots Caimons, Facultat de Lletres
Jordi Suïls Subirà, Facultat de Lletres
Dos Representants del PTGAS:
Núria Canadell Graell, PAS Funcionari
Manuel  Conejo Rodríguez, PAS Laboral
Representants de l'estudiantat:
Siobhan Carrasco Martínez
Laia Torremorell Amat
Coordinador tècnic de l'Institut de Llengües:
Josep Enric Teixidó Pujol, Secretari

print enrera pujar

 

Comissió de Sostenibilitat i Emergència Climàtica

President/a, vicerector/a amb competències en matèria de Sostenibilitat i Emergència Climàtica:
José Narciso Pastor Sáenz
Vicerector/a amb competències en matèria de Compromís Social:
Núria Camps Mirabet
Vicerector/a amb competències en matèria d'Estudiantat:
Montserrat Rué Monné
Adjunt/a  o càrrec del vicerectorat amb competències en matèria de Sostenibilitat i Emergència Climàtica:
Carles Giné Janer
4 representants del Personal Acadèmic. Pref. diferents campus:
M. Carmen Iglesias Rodríguez
Marc Escribà Gelonch
Anna Espart Herrero
Jordi Buixadera Miró
6 representants del PTGAS. Pref. 1 representant per cada campus:
Manuel Conejo Rodríguez
Montserrat Comella Roigé
M. Pilar Sánchez Alandí
Fernando Villa Estebaranz
Rosa Marta Granero Murgades
Francesc Català Alòs
2 representants de l'Estudiantat:
Alba García Torres
Xavier Pinent Sans
1 representant de la Gerència:
Jordi Morillo Muñoz
El/la Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals:
Miriam Oronich Campabadal
1 respresentant de la Unitat d'Infraestructures:
Nestor Vallejo Sabanes
1 respresentant de la Unitat de Serveis Comunitaris:
Ana M. Bravo Roda
1 representant d'altres Administracions Públiques amb competències en matèria de Sostenibilitat i Emergència Climàtica: Esther Fanlo GrasaComissió de Publicacions

President/a:
Joan J. Busqueta Riu, Vicerector de Cultura i Extensió Universitària
Vocals:
Eduard Gregori López, Escola Politècnica Superior
Glòria Tort Nasarre, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Xavier Pons Domènech, ETSEA
Carme Piñol Felis, Facultat de Medicina
Josep M. Fontanellas Morell, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Flocel Sabaté Curull, Facultat de Lletres
Àngel Blanch Plana, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Fidel Molina Luque, ICE
Secretari: Xavier de Castro Fresnadillo, coordinador del Servei de Publicacions.


Comissió d'Informació, Orientació i Promoció Universtiària (CIOPU)

President/a:
Vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat
Montserrat Rué Monné
Servei d'Informació i Atenció Universitària:
Margarida Serveto Puig
Adjunt/a al Vicerectorat d'Estudiants:
Mercè Sala Rios
Un o una representant de cada centre propi de la Universitat de Lleida:
Carme Figuerola Cabrol, Facultat de Lletres
Gabriel Pérez Luque, Escola Politècnica Superior
M. José Puyalto Franco, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Judith Roca Llobet, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Jordi Graell Sarlé, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària Foretal i de Veterinària
Rosa Soler Tatché, Facultat de Medicina
Carles Alsinet Mora, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Un o una representant del Centre de Formació Continuada de la Universitat de Lleida:
José Manuel Alonso Martínez
Un o una estudiant representant del Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida:
Vacant
Un o una  representant del Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis de la Universitat de Lleida:
Núria Canadell Graell
Un o una representant de cada dentre adscrit a la Universitat de Lleida:
Ramon Borjabad Bellido, director de l'Escola Universitària de Relacions Laborals
Alfredo Joven Pérez, director de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya a Lleida
M. del Pilar Leal Londoño, Escola Universitària de Turisme OSTELEA
Representant de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida:
Vacant

 

Comissió de Formació Contínua

Composició: Art. 26 Reglament Formació Contínua

President/a:
1 persona titular del Vicerectorat amb competències de Docència:
Francisca Santiveri Morata, Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
1 persona titular del Vicerectorat amb competències en Planificació, Innovació i Empresa:
Ferran Badia Pascual, Vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica
1 persona titular del Centre de Formació Contínua:
Carles E. Florensa Tomàs
1 persona titular de la subdirecció del Centre de Formació Contínua, Cap d'Estudis Propis i Formació Contínua:
José M. Alonso Martínez
1 persona representant de cada centre docent:
M. Jesús Gómez Adillón
Josep Lluís Lérida Monsó
David Aguilar Camaño
Rosa M. Martí Laborda
Ana Lavedán
Gemma Oms Olius
Beatriz Gómez Morales
Ramon Borjabad Bellido (Escola Universistària de Relacions Laborals)
Xavier Peirau (Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, INEFC Lleida)
Carles Ramírez Sarrado (Escola Universitària de Turisme OSTELEA)
Casandra López Marcos (CES Next)
1 persona que exerceix de cap de negociat acadèmic de Formació Contínua, que podrà actuar com a secretari/a de la comissió:
Beatriz Roigé Ollé
1 persona tècnica del Centre de Formació Contínua, que actuarà per defecte com a secretari/a de la comissió:
Enric Escribà Vidal
2 persones de l'estudiantat de la UdL, preferentment de postgrau:
Jacint Drisi Autet
Miquel Angera Sans

 

 

 

 

print enrera pujar

  

   Darrera modificació: