Processos electorals / Arxiu

Universitat de Lleida

Eleccions a rector/a de la UdL

NORMATIVA:

Normativa per a l'elecció de rector/a

(Aprovada per l'acord 26/2007 del Consell de Govern de 27.2.2007 i modificada per l'acord 58/2011 del Consell de Govern el 24.2.2011)

Normativa Electoral

(Aprovada per l'acord 115/2003 del Consell de Govern Provisional de 4.11.2003, modificada per l'acord 79/2004 del Consell de Govern de 28.4.2004 i modificada per l'acord 206/2008 del Consell de Govern de 21.10.2008)

CALENDARI ELECTORAL:

Calendari per a les eleccions de rector/a de la Universitat de Lleida. Any 2023

(Acord 333/2022 del Consell de Govern de 14 de desembre de 2022, pel qual s'aprova el calendari electoral per a l'elecció de rector/a de la Universitat de Lleida. 2023)

 

CONSULTA DEL CENS DEFINITIU:

Consulta Cens Definitiu

 

RECLAMACIÓ AL CENS PROVISIONAL:

Model per a la presentació de reclamacions al cens provisional (termini: del 22.03.2023 al 28.3.2023)

 

CANDIDATURA A RECTOR/A:

Model de presentació de candidatura a Rector/a. (termini: del 30.03.2023 al 16.04.2023)

 

PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES:

Proclamació Prov. Candidatura Jaume Puy Llorens

Proclamació definitiva de Candidatura Jaume Puy Llorens

 

IMPUGNACIÓ CANDIDATURES:

Model per a la presentació d'Impugnació a les candidatures presentades

 

VOTACIÓ

(Votació de 9:00 h del dia 9 de maig a les 13:00 h del dia 10 de maig de 2023)

 

RESULTATS ELECCIONS A RECTOR/A

(Escrutini)

PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE RECTOR/A DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA.

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

 

ACORDS JUNTA ELECTORAL:

Acords de la Junta Electoral de 10.05.2023

Acords de la Junta Electoral de 17.04.2023

Acords de la Junta Electoral de 29.03.2023

 

CALENDARI ELECTORAL eleccions de rector/a 2023

21 de març Publicació del cens electoral provisional.
Del 22 al 28 de març Termini per presentar reclamacions al cens provisional
29 de març Resolució de les reclamacions presentades al cens electoral provisional
30 de març Publicació definitiva del cens electoral
Fins al 16 d'abril Presentació candidatures a rector/a
17 d'abril Proclamació provisional de candidatures a rector/a
Del 18 al 21 d'abril Termini per a la impugnació de les candidatures presentades
24 d'abril Resolució impugnacions i proclamació definitiva de les candidatures
Del 25 d'abril al 5 de maig Campanya electoral de la 1a volta
8 de maig Jornada de reflexió
De les 9h del 9 de maig fins les 13h del 10 de maig VOTACIÓ ELECTRÓNICA 1ª VOLTA i proclamació provisional de resultats
De l'11 al 14 de maig Termini per a la impugnació dels resultats de la 1ª volta
15 de maig Resolució de les impugnacions presentades
16 de maig Proclamació definitiva dels resultats de la 1ª volta
Del 17 al 23 de maig Campanya electoral de la 2ª volta
24 de maig Jornada de reflexió
De les 9h del 25 de maig fins les 13h del 26 de maig VOTACIÓ ELECTRÓNICA 2ª VOLTA i proclamació provisional de resultats
Del 27 al 29 de maig Termini per a impugnació dels resultats de la 2ª volta
30 de maig Resolució de les impugnacions presentades
31 de maig Proclamació definitiva de resultats de la 2ª volta

CALENDARI ELECTORAL:

Calendari Electoral per a Eleccions del PDI i PAS a Junta de Facultat o Escola i Consell de Departament-2022

(Acord 209/2022 del Consell de Govern de 21-07-2022 i modificat per l'acord 331/2022 del Consell de Govern de 14-12-2022)

NORMATIVA:

Normativa electoral

(Aprovada per l'acord 115/2003 del Consell de Govern Prov. de 4-11-2003, modificada per l'acord 79/2004 Consell de Govern de 28-4-2004 i modificada per l'acord 206/2008 CG de 21-10-2008)

Criteris transitoris per la elecció de membres dels Departaments
Documentació criteris transitoris eleccions Departaments

(Acord 210/2022 del Consell de Govern de 21-07-2022)

RESULTATS VOTACIÓ ELECTRÒNICA:

PDI-Vinculació Permanent- Junta de Centre
PDI-Resta Personal Acadèmic-Junta de Centre
PAS-Junta de Centre
PDI-Resta Personal Acadèmic-Consell Dept.

ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL:

Acords de la Junta Electoral de 28 de novembre de 2022

CALENDARI ELECTORAL:

Calendari Electoral per a Eleccions de l'Estudiantat al Claustre, Junta de Facultat o Escola  i Consell de Departament-2022.
(Acord 208/2022 del Consell de Govern de 21-07-2022)

CENS ESTUDIANTAT:

Cens PROVISIONAL de l'estudiantat Consulta per DNI (Tancament del cens a data 15-10-2022)
Cens DEFINITIU de l'Estudiantat Consulta per DNI (Tancament del cens a data 15-10-2022)

LLOCS A COBRIR:

Llocs a cobrir de l'estudiantat a Claustre
Llocs a cobrir de l'estudiantat a Junta de Facultat o Escola
Llocs a cobrir de l'estudiantat a Consell de Departament

MODEL DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES DE L'ESTUDIANTAT:

Formulari de presentació de candidatures per a les eleccions de l'estudiantat a Claustre, Junta de Facultat o Escola i a Consell de Departament

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATURES DE L'ESTUDIANTAT AL CLAUSTRE:

Candidatura Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social -SOM LA UDL!-

Candidatura Facultat de Dret, Economia i Turisme -SOM LA UDL!-

Candidatura Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) - Consell d'estudiants d'ETSEA-

Candidatura Escola Politècnica Superior (EPS) -SOM LA UDL! -

Candidatura Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia -SOM LA UDL!-

Candidatura Facultat de Medicina -SOM LA UDL!-

Candidatura Facultat de Lletres -Facta non verba-

 

RESULTATS VOTACIÓ ELECTRÒNICA:

Claustre

Junta de Facultt o Escola

Consell de Departament

PROCLAMACIÓ DELS RESULTATS DE LES ELECCIONS DE L'ESTUDIANTAT A CLAUSTRE (2-12-2022)

 

ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL:

Acords de la Junta Electoral de 2-12-2022
Acords de la Junta Electoral de 28-11-2022
Acords de la Junta Electoral de 21-11-2022
Acords de la Junta Electoral de 16-11-2022
Acords de la Junta Electoral de 8-11-2022

Acords de la Junta Electoral de 8-02-2022

NORMATIVA:

Normativa electoral

(Aprovada per l'acord 115/2003 del Consell de Govern Prov. de 4-11-2003, modificada per l'acord 79/2004 Consell de Govern de 28-4-2004 i modificada per l'acord 206/2008 CG de 21-10-2008)

Normativa electoral prov. de renovació del claustre

(Aprovada per l'acord 199/2007 del Consell de Govern de 25-10-2007

Normativa electoral / (Aprovada per l'acord 115/2003 del Consell de Govern Prov. de 4-11-2003, modificada per l'acord 79/2004 Consell de Govern de 28-4-2004 i modificada per l'acord 206/2008 CG de 21-10-2008)

Calendari Electoral Eleccions Estudiants al Claustre, a Juntes de Facultat o Escola i a Consells de Departament / Acord 204/2020 del Consell de Govern de 28-10-2020, Acord 205/2020 del Consell de Govern de 28-10-2020, Acord 2/2021 de la Junta Electoral d'1 de febrer de 2021 i Acord 3/2021 de la Junta Electoral d'1 de febrer de 2021

Cens DEFINITIU consulta per DNI (Tancament del cens a data 15-10-2020)

Model per a la presentació de reclamacions al cens provisional

LLOCS A COBRIR:

Llocs a cobrir de l'estudiantat al Claustre

Llocs a cobrir de l'estudiantat a Junta de Facultat o Escola

Llocs a cobrir de l'estudiantat a Consell de Departament

MODEL DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

Formulari de presentació de candidatura per a les eleccions de l'estudiantat a Claustre, a Junta de Facultat o Escola i a Consell de Departament.

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATURES AL CLAUSTRE

Candidatura Facultat d'Educació Psicologia i Treball Social- Estudiants en marxa-

Candidatura Facultat de Dret, Economia i Turisme-Unió Estudiantil de la FDET-

Candidatura de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agraria (ETSEA)-Consell Estudiantat ETSEA-

Candidatura de l'Escola Politècnica Superor (EPS)- EPS, La Vostra!-

Candidatura de la Facultat de Medicina-Estudiants de la FM per un futur millor-

Candidatura de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia-Estudiants de la FIF per un futur millor-

Candidatura de la Facultat de Lletres-Alternativa d'Estudiants-

 

RESULTATS VOTACIÓ ELECTRÒNICA:

Claustre

Junta de Facultat o Escola

Consell de Departament

PROCLAMACIÓ DELS RESULTATS DE LES ELECCIONS DE L'ESTUDIANAT A CLAUSTRE (17-2-2021)

 

ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL

Acords de la Junta Electoral de 29-10-2020

Acords de la Junta Electoral de 30-10-2020

Acords de la Junta Electoral de 26-11-2020

Acords de la Junta Electoral de 2-12-2020

Acords de la Junta Electoral d'1-02-2021

Acords de la Junta Electoral de 17-02-2021

Normativa Electoral /Aprovada per l'acord 115/2003 del Consell de Govern Prov. de 4-11-2003, modificada per l'acord 79/2004 Consell de Govern de 28-4-2004 i modificada per l'acord 206/2008 Consell de Govern de 21-10-2008

Reglament intern del Dept. de Pedagogia / Aprovat per l'acord 285/2018 del Consell de Govern de 18.12.2018

Reglament intern del Dept. de Psicologia / Aprovat per l'acord 286/2018 del Consell de Govern de 18.12.2018

Calendari Electoral per a les eleccions de representants de l'estudiantat, PDI i PAS al Consell de Dept. de Pedagogia i al Consell de Dept. de Psicologia / Acord 289/2018 del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018

Consulta cens PDI PAS | Consulta cens estudiants

Model de reclamació al cens, Eleccions PDI, PAS i Estudiantat a Consell de Dept. de Pedagogia i Consell de Dept. de Psicologia.

LLOCS A COBRIR:

Departament de Pedagogia:

Professorat ATP: 8
PAS: 1
Estudiants de grau: 8

Departament de Psicologia:

Professorat ATP: 13
PAS: 1
Estudiants de grau: 12

Model de presentació de Candidatures Estudiantat a Consell de Dept. de Pedagogia i Dept. de Psicologia

Model de presentació de Candidatura

Normativa Electoral  /Aprovada pel Consell de Govern  Prov. de 4/11/203 i modificada pel Consell de Govern de 28/04/2004 i modificada pel Consell de Govern en la sessió de 21/10/2008)

Calendari Electoral Eleccions Estudiantat al Claustre, a Juntes d'Escola/Facultat i a Consells de Dept. 2018 / Aprovat per l'acord 122/2018 del Consell de Govern de 19/06/2018)

CONSULTA DEL CENS DEFINITIU PER DNI: http://www.udl.cat/cens/

Model de Reclamació al cens:

Model de Reclamació al Cens, Eleccions de l'Estudiantat a Claustre, a Junta de Fac./Escola i a Consell de Dept.

LLOCS A COBRIR:

Llocs a cobrir de l'estudiantat a Claustre
Llocs a cobrir de l'estudiantat a Junta de Facultat o Escola
Llocs a cobrir de l'estudiantat a Consell de Departament

Model de presentació de candidatura:

Model de presentació de candidatura eleccions estudiantat a Claustre, a Junta de Facultat o Escola i a Consell de Departament.

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATURES AL CLAUSTRE:

Candidatura de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social-(Membres del Consell de L'estudiantat de la FEPS units per la representació estudiantil)
Candidatura de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social-(Alternativa d'Estudiants)
Candidatura de la Facultat de Dret Economia i Turisme-(Atropament d'Estudiants FDET per la UdL)
Candidatura d'ETSEA-(Estudiants per ETSEA)
Candidatura de l'Escola Politècnica Superior-(UdL Despolititzada)
Candidatura de la Facultat de Medicina
Candidatura de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Candidatura de la Facultat de Lletres-(Alternativa d'Estudiants)
Candidatura de la Facultat de Lletres-(Lletres Republicana)

RESULTATS ELECTORALS

PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DEL RESULTAT DE LES ELECCIONS DE L'ESTUDIANTAT AL CLAUSTRE-2018
PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DEL RESULTAT DE LES ELECCIONS DE L'ESTUDIANTAT AL CLAUSTRE-2018

PARTICIPACIÓ

PARTICIPACIÓ A LES ELECCIONS DE L'ESTUDIANTAT ALS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UdL-2018

ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL

Acords de la Junta Electoral de 20-11-2018
Acords de la Junta Electoral de 13-11-2018
Acords de la Junta Electoral de 5-11-2018
Acords de la Junta Electoral de 29-10-2018
Acords de la Junta Electoral de 18-10-2018

Normativa Electoral / Aprovada pel Consell de Govern Prov. del 4/11/2003 i modificada pel Consell de Govern de 28/04/2004 i modificada pel Consell de Govern en la sessió de 21/10/2008

Calendari Electoral Eleccions Estudiantat al Claustre, a Juntes d'Escola/Facultat i a Consells de Dept. 2016 / Aprovat pel Consell de Govern de 29/06/2016 (Acord 151/2016

CONSULTA AL CENS PER DNI: http://www.udl.cat/cens/

Model de reclamació al cens
Model de Reclamació al Cens Eleccions Eleccions Estudiantat a Claustre, a Junta Fac/Escola i a Consell de Dept.

LLOCS A COBRIR:

Llocs a cobir de l'estudiantat al Claustre
Llocs a cobrir de l'estudiantat a Junta de Facultat o Escola
Llocs a cobrir de l'estudiantat a Consell de Departament

Model de presentació de candidatura

Model de presentació de candidatura eleccions estudiantat a Claustre, a Junta de Fac/Escola i a Consell de Dept.

ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL:

Acords de la Junta Electoral de 18 d'octubre de 2016
Acords de la Junta Electoral de 26 d'octubre de 2016
Acords de la Junta Electoral de 3 de novembre de 2016
Acords de la Junta Electoral de 15 de novembre de 2016
Acords de la Junta Electoral de 22 de novembre de 2016

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATURES AL CLAUSTRE

Candidatura de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Candidatura de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
Candidatura de la Facultat de Medicina
Candidatura de l'Escola Politècnica Superior
Candidatura de la Facultat de Lletres
Candidatura de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

RESULTATS ELECTORALS

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DEL RESULTAT DE LES ELECCIONS DE L'ESTUDIANTAT AL CLAUSTRE-2016

PARTICIPACIÓ

PARTICIPACIÓ A LES ELECCIONS DE L'ESTUDIANTAT ALS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA-2016

Normativa Electoral / Aprovada pel Consell de Govern Prov. de 4/11/2003 i modificada pel Consell de Govern 28/04/2004 i pel Consell de Govern en la sessió de 21/10/2008)

Calendari Electoral Juntes d'Escola/Facultat i Consells de Dept. 2015 / Aprovat pel Consell de Govern de 23/07/2015 (Acord 172/2015)
i modificat pel Consell de Govern de 25/11/2015 (Acord 262/2015))

Model de Reclamació al Cens Eleccions renovació membres Junta Fac/Escola i Consell de Dept.

Acords de la Junta Electoral de 5 de novembre de 2015
Acords de la Junta Electoral de 24 de novembre de 2015
Acords de la Junta Electoral de 30 de novembre de 2015

Eleccions a representants de l'estudiantat de l'EPS al Claustre, la Junta d'Escola i el Consell de Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial.

VOTA AQUÍ 
www.vota.udl.cat


Període de votació: des de les 12 hores del 17 de novembre a les 12 hores del 19 de novembre.

 MANUALS DEL SISTEMA DE VOTACIÓ ELECTRÒNICA

Preguntes freqüents (FAQ) Manual

Assistència als votants: 973 70 3264 (durant el període de votació). evot@udl.cat.

On es pot votar? En els ordinadors de la Sala de projectes 1.03 de l'EPS. En qualsevol ordinador que compleixi els requisits tècnics.

Requisits electorals:

Els votants han de constar al cens (http://www.udl.cat/cens/).
Els votants han de disposar de DNI electrònic actiu. Podeu comprovar el vostre DNI e en: www.dnielectronico.es. Si desconeixeu el 'pin' del vostre DNIe podeu regenerar-lo en el punt d'actualització de l'oficina del DNI (carrer Jaume II, número 11-15, de dilluns a divendres de 9 a 20.30h).
Els votants estrangers que no disposin de DNI electrònic, poden demanar un certificat digital temporal a ercd@udl.cat, abans del dia 14 de novemnbre de 2014.

Requisits tècnics:

Ordinador operatiu amb un lector de targetes criptogràfiques compatible amb DNIe.
Navegador actualitzat (Firefox o Chrome) en entorn Windows amb connexió a internet.
Java actualitzat (https://www.java.com/es/download/installed.jsp).
Versió 6.0.2 del DNI electrònic instal·lat (http://www.dnielectronico.es/descargas/DNIe_v6_0_2.zip).

Informe de Recompte de l'Elecció de representants de l'estudiantat de l'EPS al Claustre, Junta d'Escola i Consells de Departament

Calendari Electoral Eleccions Estudiantat 2014.
Claustre, Junta Fac o Escola, Consell Dept.
-VOT PRESENCIAL-

(Aprovat per l'acord  188/2014 del Consell de Govern de 25-07-2014)

Calendari Electoral Eleccions Estudiantat 2014.
Claustre, Junta de Fac. o Escola, Consell de Dept. d'Informàtica i Enginyeria Industrial
-VOT ELECTRÒNIC-

(Aprovat per l'acord  190/2014 del Consell de Govern de 25-7-2014)

Model de Reclamació al Cens. Eleccions de l'Estudiantat 2014

LLOCS A COBRIR:
Llocs a cobrir de l'estudiantat al Claustre
Llocs a cobrir de l'estudiantat a Junta de Facultat o Escola
Llocs a cobrir de l'estudiantat a Consell de Departament

Model de Presentació de Candidatures als Òrgans de Govern. Eleccions Estudiantat 2014

ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL
:
Acords de la Junta Electoral de 22 d'octubre de 2014
Acords de la Junta Electoral de 30 d'octubre de 2014
Acords de la Junta Electoral de 5 de novembre de 2014
Acords de la Junta Electoral de 19 de novembre de 2014
Acords de la Junta Electoral de 24 de novembre de 2014


PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATURES AL CLAUSTRE:
Candidatures de la Fac. de Lletres
Candidatures de la Fac. de Dret i Economia
Candidatures de l'EPS
Candidatura d'ETSEA
Candidatura de la Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Candidatura de la Fac. de Medicina
Candidatura de la Fac. d'Infermeria

RESULTATS ELECTORALS

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DEL RESULTAT DE LES ELECCIONS DE L'ESTUDIANTAT AL CLAUSTRE -2014-


PARTICIPACIÓ

PARTICIPACIÓ A LES ELECCIONS DE L'ESTUDIANTAT ALS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UdL -2014-

Eleccions a representants de l'estudiantat de l'EPS al Claustre, la Junta d'Escola i el Consell de Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial.

VOTA AQUÍ 
www.vota.udl.cat


Període de votació: des de les 12 hores del 17 de novembre a les 12 hores del 19 de novembre.

 MANUALS DEL SISTEMA DE VOTACIÓ ELECTRÒNICA

 

Preguntes freqüents (FAQ) Manual

Assistència als votants: 973 70 3264 (durant el període de votació). evot@udl.cat.

On es pot votar? En els ordinadors de la Sala de projectes 1.03 de l'EPS. En qualsevol ordinador que compleixi els requisits tècnics.

Requisits electorals:

Els votants han de constar al cens (http://www.udl.cat/cens/).
Els votants han de disposar de DNI electrònic actiu. Podeu comprovar el vostre DNI e en: www.dnielectronico.es. Si desconeixeu el 'pin' del vostre DNIe podeu regenerar-lo en el punt d'actualització de l'oficina del DNI (carrer Jaume II, número 11-15, de dilluns a divendres de 9 a 20.30h).
Els votants estrangers que no disposin de DNI electrònic, poden demanar un certificat digital temporal a ercd@udl.cat, abans del dia 14 de novemnbre de 2014.

Requisits tècnics:

Ordinador operatiu amb un lector de targetes criptogràfiques compatible amb DNIe.
Navegador actualitzat (Firefox o Chrome) en entorn Windows amb connexió a internet.
Java actualitzat (https://www.java.com/es/download/installed.jsp).
Versió 6.0.2 del DNI electrònic instal·lat (http://www.dnielectronico.es/descargas/DNIe_v6_0_2.zip).

On i quan es publicarà l’escrutini de les eleccions? Aquí, a les 14h del 19 de novembre de 2014.

Període de votació: de les 12h del 29 de novembre a les 12h del 2 de desembre.

 MANUALS DEL SISTEMA DE VOTACIÓ ELECTRÒNICA

 

Requisits tècnics Preguntes freqüents (FAQ) Manual


Assistència als votants: 973 702035 (ASIC), 973 70 2024 (Secretaria General) o 973 70 2258 (ASIC de l’ACS).
On es pot votar? A la sala d’usuaris d’Infermeria, o en qualsevol ordinador que compleixi els requeriments del manual de votació.
Qui pot votar? L’estudiantat d’Infermeria inscrit en el cens (http://www.udl.cat/cens/).
On i quan es publicarà l’escrutini de les eleccions? Aquí, a les 14h del 2 de desembre de 2010.

Informe de Recompte de l'Elecció de representants de l'estudiantat d'Infermeria al Claustre, Junta de Centre i Consell de Departament  

RESULTATS
Resultats de les votacions
Relació de rebuts de vot
Estadístiques

Proclamació provisional de Director/a del Departament de Matemàtica: JOSEP MARIA MIRET BIOSCA

[+ INFORMACIÓ ]