Àrees Funcionals

 Descarregar pdf

L'Àrea és un àmbit de planificació, coordinació i direcció conjunta i els seus objectius són:

  • Vincular cada unitat organitzativa a una àrea funcional
  • Potenciar les afinitats entre les unitats d'una mateixa àrea
  • Augmentar la capacitat de gestió a partir del treball en equip
  • Propiciar la polivalència de les unitats més transversals que afecten a diverses àrees

 

Jordi Morillo Muñoz
Director de l'Àrea d'Infraestructures i Tecnologia
 
Pl. de Víctor Siurana, 1
Edifici Rectorat. Despatx 2.52
E-25003 Lleida
 
+34 973 70 21 39
 
Belén Jové Martinez
Directora de l'Àrea de Personal
 
Pl. de Víctor Siurana, 1.
Edifici Rectorat. Despatx 2.52
E-25003 Lleida
 
+34 973 70 20 57
 
Leticia Carro de Diego
Directora de l'Àrea de Recerca i Transferència
 
Pl. de Víctor Siurana, 1.
Edifici Rectorat. Despatx 2.62
E-25003 Lleida
 
+34 973 70 29 74
 
Maite Calderó Peralta
Directora de l'Àrea d'Economia
 
Pl. de Víctor Siurana, 1
Edifici Rectorat. Despatx 1.07
E-25003 Lleida
 
+34 973 70 20 95
 
Mercè Sanz Blasi
Directora de l'Àrea de Docència, Qualitat i Formació
 
Pl. de Víctor Siurana, 1
Edifici Rectorat
E-25003 Lleida

dqf.direccio@udl.cat

merce.sanz@udl.cat

+34 973 70 20 97 

Manel López Esteve
Adjunt a la Gerència

Pl. de Víctor Siurana, 1
Edifici Rectorat. Despatx 2.14.2
E-25003 Lleida

manel.lopez@udl.cat
+34 973 70 31 61

 

 
   Darrera modificació: