Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Universitat de Lleida

La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, ubicada en el Campus de Ciències de la Salut i en el Campus Universitari d’Igualada-UdL, ofereix una formació de qualitat que ajuda l’alumnat a aconseguir un elevat nivell professional formant-se en l’atenció integral a la salut de les persones i a la societat, incloent-hi aspectes biològics, psicològics i socials a través dels seus graus.

Els plans d’estudis posen especial èmfasi en les pràctiques clíniques en els centres de salut i sociosanitaris, ja que permeten a l’estudiant integrar-se en un equip d’infermeria o fisioteràpia i acostar-se a la realitat de la seua professió des dels primers cursos. En aquest sentit, doncs, s’implementen els coneixements adquirits a les classes teòriques, aules d’habilitats, classes de simulació i seminaris en grups petits, perquè l’alumnat tregui el màxim profit d’una metodologia eminentment pràctica.

D’altra banda, la Facultat tradicionalment ha potenciat la seua projecció nacional i internacional mitjançant diferents convenis amb altres centres en els quals s’imparteix Infermeria i/o Fisioteràpia, tant a Europa com a Amèrica, i que fomenten l’intercanvi tant professional com cultural. D’aquesta manera, es contribueix al que tant professors com alumnes mantinguin un nivell òptim de formació, a més d’oferir la possibilitat de completar els estudis en diferents universitats tot coneixent diferents sistemes de salut i formes d’en­tendre ambdues professions.

En acabar els seus estudis, l’estudiantat pot continuar la seua formació acadèmica amb un dels màsters oficials que s’imparteixen al centre, que, alhora, donen accés als programes de doctorat de la UdL. A més a més, dins del seu compromís amb la formació contínua dels professionals de la salut, ofereix programes d’especialitat, així com altres de més específics de caràcter professionalitzador.

FACULTAT D'INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Universitat de Lleida
Campus de Ciències de la Salut
C/ Montserrat Roig, 2
25198 Lleida

fif.secretariadeganat@udl.cat
+34 973 702 443

Delegació d'Infermeria i Fisioteràpia a Igualada
Plaça del Rei, 15
08700 Igualada

igualada.academic@udl.cat
+34 93 803 53 00


Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Universitat de Lleida
Campus de Ciències de la Salut
C/ Montserrat Roig, 2
25198 Lleida

dif.secretaria@udl.cat
+34 973 702 446

   Darrera modificació: