Energia

 Descarregar pdf

Consum elèctric dels edificis de la Universitat

edificis

La unitat disposa d'un sistema de monitoratge energètic en els edificis de la Universitat que permet conèixer en detall els consums elèctrics dels diferents edificis i d'aquesta manera prioritzar i implantar les mesures més adequades d'estalvi i d'eficiència energètica. En una segona fase està previst incloure les xarxes de gas natural i d'aigua.

Podeu consultar les dades energètiques en el següent enllaç:

Instal·lacions fotovoltaiques

fv

El parc fotovoltaic de la UdL va entrar en funcionament el mes de novembre de 2010. Actualment té una potència total de gairebé 500kWp, dels quals uns 416kWp són en règim de prima i uns 83kWp en règim d'autoconsum. La superfície total de captació és d'uns 3.564m2 distribuïts entre les cobertes de bona part dels edificis dels diferents campus.

Podeu consultar la producció i altres dades en el següent enllaç:

Informes

Informe de resultats de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum. Any 2018 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic amb retribució. Any 2018 (accés intranet)

Informe sobre la gestió del subministrament energètic de la UdL. Juliol 2018 (accés intranet)

Informe de resultats de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum. Any 2017 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic amb retribució. Any 2017 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic de la UdL durant l'any 2016 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic de la UdL durant l'any 2015 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic de la UdL durant l'any 2014 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic de la UdL durant l'any 2013 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic de la UdL durant l'any 2012 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic de la UdL durant l'any 2011 (accés intranet)

Evolució del consum i la despesa energètica en la UdL l'any 2013 (accés intranet)

Informe sobre la subhasta electrònica per a la contractació del subministrament d'energia elèctrica de la UdL - 17 de setembre de 2010 (accés intranet)

Despesa en energia elèctrica a la UdL. Anàlisisi i propostres d'estalvi - 23 de març de 2010 (accés intranet)

Estat de la despesa elèctrica a la UdL - 28 de gener de 2010 (accés intranet)

 
   Darrera modificació: