Infraestructures

CampusCappont
Campus de Cappont

Infraestructures és la unitat tècnica encarregada de la gestió de les infraestructures de la UdL.

El seu objectiu és l'execució d'obres de nova planta i rehabilitació, el manteniment del parc immobiliari i la gestió de l'energia.

 

Entre les seues funcions estan:

  • La gestió tècnica dels projectes d'obres i d'instal·lacions en totes les fases: origen, execució i posada en marxa.
  • La gestió del manteniment de les infraestructures, així com la supervisió, el control i el seguiment de les empreses contractades.
  • La gestió i la racionalització dels subministraments d'energia i el control de la despesa energètica.
  • La gestió i el control de la producció energètica pròpia.
  • La preparació dels concursos relatius als contractes dins del seu àmbit.

 

Infraestructures

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1, 3.04
25003 Lleida

infraestructures@udl.cat

973 70 21 09  /  973 70 22 29