Relacions Internacionals

 Descarregar pdf
imagen-favicon-dip-sevilla

Relacions Internacionals és la unitat de la UdL que gestiona els programes de mobilitat acadèmica, com la mobilitat Erasmus+ i el programa Mobilitat UdL, entre altres. Des de Relacions Internacionals es fomenta la mobilitat de la comunitat universitària de la UdL envers altres universitats i es promou l’acolliment i integració a la UdL d’estudiants i personal docent i d’administració procedent d’altres institucions d’arreu del món. Així mateix, Relacions Internacionals canalitza les propostes d'acords d’intercanvi sorgides del professorat de la UdL o que arriben des d’altres institucions.

D’altra banda, Relacions Internacionals participa en la projecció internacional de la UdL, tant participant en congressos i fires internacionals com mitjançant la gestió de programes concrets, com el Programa d’ajuts per a estudiants de màster procedents de sistemes educatius estrangers. Com a unitat depenent del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, Relacions Internacionals també col·labora en la definició de la política internacional de la UdL, recollida en el Pla Operatiu d’Internacionalització.

Informació per a estudiants

Estudiants de la UdL

 

Estudiants d'altres universitats

Informació per als estudiants de la UdL sobre els programes de mobilitat acadèmica (Erasmus estudis, Mobilitat UdL i SICUE), el programa Erasmus pràctiques i altres possibilitats de mobilitat acadèmica.

 

Informació per a estudiants interessats en fer una estada de mobilitat a la UdL (Erasmus, altres programes de mobilitat internacional, SICUE, estudiants visitants), i per a estudiants internacionals en general. Només disponible en castellà i anglès.

 

 

Informació per a PDI i PAS

Cooperació internacional

   Darrera modificació:

DESTACATS