Dra. Astrid Ballesta Remy
Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació

Dr. Xavier Pelegrí Viaña
Adjunt al Vicerectorat (Desenvolupament i Cooperació)

Dr. Victor Resco de Dios
Adjunt al Vicerectorat (Relacions Internacionals i Mobilitat)

Sr. Abel Freixes Martínez
Secretària del Vicerectorat

Campus de Cappont

Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera

Edifici annex, 2ªplanta

C. Jaume II, 67 bis

E-25001 Lleida

vric.secretaria@udl.cat

+34 973 00 35 39

 

Funcions del Vicerectorat

          EL VRIC vetlla per la Internacionalització de tota la Universitat de Lleida. Per això:

  • Coordina i gestiona la mobilitat internacional entrant i sortint d'estudiant, professorat i PAS.
  • Promou la internacionalització de la formació a la UdL.
  • Fomenta la formació i la participació d'alumnes, personal docent i PAS en la Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD).
  • Impulsa la captació d'estudiants internacionals.
  • Coordina i supervisa les relacions de la UdL amb universitats i institucions d'arreu del món.
  • Representa la UdL i el rector en les relacions i missions internacionals.