Erasmus Estudis

 Descarregar pdf

A la Universitat de Lleida existeix la possibilitat de cursar una part dels estudis en un altra universitat europea, mitjançant el programa Erasmus Estudis.

 

 

   Darrera modificació:

Informació General Erasmus Estudis

 Descarregar pdf

Has participat, estàs a punt de participar o vols participar en algun programa de mobilitat de la UdL? Tens dubtes sobre quin destí triar, què et trobaràs quan arribis, on et pots allotjar, etc.?  Arran del suggeriment d'alguns estudiants que ja han fet una estada de mobilitat, hem creat el GRUP de FACEBOOK "Estudiants Outgoing UdL", com un punt de trobada on poder compartir dubtes i preocupacions amb altres persones que ja han viscut aquesta experiència. T'animem a unir-te al grup, a participar-hi i a fer córrer la veu! Apunta-t'hi!

Vols estudiar en un altra universitat europea?

En aquesta secció trobaràs informació general sobre el programa Erasmus i el seu funcionament.
 

Ajuts econòmics

En aquest enllaç trobareu informació sobre els ajuts econòmics del curs actual

Ajuts econòmics

   Darrera modificació:

Informació per als estudiants nominats en Erasmus Estudis

Abans de marxar

 Descarregar pdf

DOCUMENTACIÓ QUE CAL FER:

 • Learning agreement
 • Conveni (s'enviarà arxiu per email)
 • OLS:  Primer test d'idioma OLS, abans de marxar
 • Quan el learning agreement estigui signat per la univ. destí, reenviar-lo a Relacions Internacionals de la UdLALTRES INFORMACION PER CONSULTAR:

 • Visat

Per als estudiants amb nacionalitat de països que no són membres de la UE, i per als nacionals de la UE que realitzin una estada en pasïsos no UE o fora de la zona Schengen:  Convé consultar la representació consular corresponent, en referència als tràmits de visat d'entrada.

 

   Darrera modificació:

Durant l'estada

 Descarregar pdf

 

ALTRES INFORMACIONS:

 


 

FULL D'ARRIBADA  (=Arrival Form)

Quan hagueu començat l'estada Erasmus, demaneu al responsable Erasmus de la universitat de destinació que us signi el Full d'arribada (=Arrival Form) i després envieu-lo, si us plau, a Relacions Internacionals per email:  ri@udl.cat   És necessari per a tramitar el primer pagament de la beca Erasmus UE.

 

Learning agreement model UE firmat per destí  (si estava pendent):

Si el learning agreement inicial model UE no estava signat per destí, cal aconseguir la signatura del coordinador/a de destí, i enviar el document escanejat per email a l'Oficina de Relacions Internacionals de la UdL: ri@udl.cat

 
 
RECORDEU TAMBÉ:

- Si us concedeixen un ajut MOBINT de la Generalitat:
Recordeu d'emplenar i enviar a l'AGAUR el full d'incorporació (model propi de l'AGAUR disponible a la seva pàgina web). Seguiu instruccions proporcionades per la Generalitat quan us enviïn la resolució dels ajuts.
 

 
 
 

 

Els canvis de learning agreement, cal enviar-los al coordinador/a de mobilitat

 

Procediment: 

a) Empleneu els 2 models de canvis (UE + UdL).

En el cas de la Facultat de Lletres, el model UdL és opcional i el model UE és obligatori. A la resta de facultats/escoles, ambdós models són obligatoris.

b) Signeu-los i comproveu que el contingut d'ambdós documents es correspongui.

c) Assegureu-vos que totes les assignatures que poseu a l'apartat de la UdL estan matriculades a Lleida; comproveu MATRÍCULA UdL;

d) Envieu-los per email al coordinador/a de mobilitat de la UdL, per al seu visitplau;

e) Un cop signats pel coordinador de la UdL, si el missatge de confirmació del coordinador/a només anava adreçat a l'estudiant, reenvieu-lo a Relacions Internacionals de la UdL: ri@udl.cat

f) Feu arribar el model UE (anglès) als responsables de la universitat de destí, per a la seva signatura.

g) Un cop obtinguda la signatura de destí, reenvieu-lo escanejat a: ri@udl.cat

 

Termini:  Com a criteri general, el programa Erasmus estableix que la petició de canvis s'haurà de realitzar en un termini màxim de 5 setmanes des de l'inici del període lectiu. A efectes concrets de la UdL, el termini de canvis per a les estades del primer semestre (o curs sencer) és la primera setmana de desembre, i el termini per a les assignatures del segon semestre és la primera setmana d'abril.

 


 

ALLARGAMENT D'ESTADA (si cal)


Un estudiant que ja es trobi realitzant una mobilitat en un centre estranger pot sol·licitar ampliar el seu període Erasmus, per motius acadèmics. Caldrà tenir el vistiplau de la universitat d'origen i de la universitat de destinació. El període màxim d'estada total és de 12 mesos dins el mateix curs acadèmic. Per tant, no es podrà sol·licitar una pròrroga d'estada més enllà de setembre ni per a dos cursos acadèmics diferents.

Cal tenir present també que un allargament d'estada no suposa necessàriament un increment de beca per als mesos addicionals.

Termini:  Es pot sol·licitar l'allargament, com a molt tard, 1 mes i mig abans de la data final d'estada prevista inicialment.

Documents per a sol·licitar allargament d'estada:

 • CANVIS LEARNING AGREEMENT: Empleneu els dos models de canvis d'assignatures, per ampliar la llista d'estudis que es cursaran i que es reconeixeran, seguint les instruccions de l'apartat anterior.
 • MARCAR CASELLA "EXTENSION":  Quan empleneu els canvis de learning agreement (model UE) esmentats anteriorment, marqueu la casella "Extension of Erasmus period"  (pàg. 1)
 • ENMIENDA:  Demanar a Relacions Internacionals ri@udl.cat el document d'esmena anomenat "ENMIENDA", per modificar les dates del conveni de subvenció.

 

SI ALLARGUEU EL PERÍODE D'ESTADA, RECORDEU QUE:

 • A la plataforma dels idiomes OLS, caldrà que entreu al vostre perfil (amb la vostra contrasenya) i canvieu la data final d'estada amb una nova data aproximada d'acabament, per tal que l'avís per fer el segon test d'idioma us arribi al final del període Erasmus. Per exemple, podeu indicar 30 juny com a nova data final prevista. Igualment, si esteu fent un curs d'idioma en línia OLS, podreu continuar-lo fent durant més temps.
 • Si necessiteu una assegurança obligatòria, haureu de contractar una ampliació de l'assegurança. 

 


 

REPASSAR CONVENI DE SUBVENCIÓ

Repasseu les dades del "conveni de subvenció" que vau entregar 15 dies abans de marxar. 

Si les dates reals d'inici i final d'estada no corresponen a les dates previstes al conveni perquè s'ha fet un allargament d'estada, caldrà fer un document d'esmena per fer constar aquests canvis. Demanar a Relacions Internacionals ri@udl.cat el document d'esmena anomenat "ENMIENDA". Cal tramitar-lo aproximadament un mes i mig abans d'acabar l'estada, comptat en base a la data prevista d'acabament que havíeu posat al conveni de subvenció inicial.

 


 

AL FINAL DE L'ESTADA, DEMANEU A DESTINACIÓ...

 

Abans de tornar a Lleida, demaneu al responsable Erasmus de destinació o a la vostra persona de contacte:

 • Que us empleni el Certificat d'assistència.  Aquest document l'ha de facilitar l'estudiant als responsables Erasmus del centre d'acollida. Molt important:  Indiqueu-li que la data de la seva signatura ha de ser igual a la data final d'estada (o posterior). 

  Vigileu que, amb les dates del certificat, l'estada tingui una durada de 3 mesos com a mínim (90 dies).

 


 

En cas de necessitat: Consells pràctics sobre SALUT MENTAL I BENESTAR

 

Projecte sobre Salut mental i benestar durant l'estada de mobilitat

Elaborat per Meritxell Solà i Tomàs (Mestra especialitat d'Educació Física per la Universitat de Barcelona, Graduada en Psicologia per la UdL i estudiant del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària a la UdL)

 

 

 

   Darrera modificació:

Al final de l'estada

 Descarregar pdf

OBLIGATORI

 • CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA  (document original, signat per la universitat de destinació). Es pot avançar escanejat per email a Relacions Internacionals  ri@udl.cat  La data de signatura de la universitat de destí ha de ser igual (o posterior) a la data final d'estada.  Entregar-lo a l'Oficina de Relacions Internacionals abans de l'1 de setembre.
 • QÜESTIONARI EU en línia (= UE Survey / Individual Participant Report). L'estudiant rebrà l'avís per correu electrònic i se li indicarà l'enllaç per emplenar-lo. L'avís provindrà d'una adreça de la Unió Europea amb l'extensió: ...@europa.eu  (comproveu paperera). Observacions: En cas d'haver rebut diversos avisos, cal respondre el qüestionari de l'últim avís rebut (en cas contrari, les respostes no entrarien al sistema). No cal entregar-lo a Relacions Internacionals, només fer-lo en línia.
 • OLS:  Segon test d'idioma OLS, al final de l'estada. L'estudiant rebrà l'avís per email. No cal entregar-lo a Relacions Internacionals, només fer-lo en línia.
 • NOTES obtingudes a destí  (= Transcript of records). Si les rep l'estudiant, cal fer-les arribar a Relacions Internacionals.
 
Fins que l'estudiant no hagi complert amb aquests tràmits al final de l'estada, no es podrà procedir al reconeixement dels crèdits dins el seu expedient ni al càlcul del segon pagament o balanç de la beca Erasmus.


RECORDEU TAMBÉ:

- Si teniu concedit ajut MOBINT de la Generalitat: 
Recordeu-vos de fer arribar a l'AGAUR el full de justificació de l'estada (model propi de l'AGAUR, disponible al seu web) signat per la universitat de destinació.  Seguiu instruccions proporcionades per la Generalitat.

 

OPCIONAL

Si voleu donar la vostra opinió sobre l'experiència Erasmus que heu viscut, us convidem a omplir el següent "travel report" (Veure "Informe de la mobilitat"). La vostra contribució pot servir a altres estudiants que vulguin fer una estada al mateix destí on vosaltres heu estat.NOTES i CONVALIDACIÓ
:


La formalització d'aquest document es farà amb la màxima rapidesa possible, però cal tenir present que la convalidació no és immediata, sinó que triga un temps, ja que han de donar-hi el vistiplau el coordinador d'àrea i/o de centre, així com la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació.

Finalment, la convalidació es trametrà a la Secretaria de centre, i aquesta l'introduirà a l'expedient acadèmic de l'estudiant. Com que la matrícula d'un curs acadèmic a la UdL té validesa fins al setembre, cal haver tramitat la convalidació dels estudis a mitjan setembre.


Projectes finals de carrera d'ETSEA:

Caldrà presentar una còpia del projecte realitzat, juntament amb les notes, a Relacions Exteriors d'ETSEA.


Assignatures suspeses a destí:

Els estudiants Erasmus no tenen dues convocatòries d'examen a Lleida, pel que fa a les assignatures matriculades com a Erasmus. Per tant,  no hi ha la possibilitat d'examinar-se al setembre a Lleida d'una assignatura suspesa durant l'estada Erasmus.  Si l'estudiant suspèn una assignatura a la universitat de destinació, es podrà recuperar allà. En cas contrari, es calificarà l'assignatura de la UdL com a suspens i caldrà tornar a matricular l'assignatura el curs següent a la UdL.

Equivalència de notes:

En base a l'escala d'avaluació de la universitat de destí, els crèdits reconeguts a la UdL rebran la qualificació corresponent, a criteri del coordinador de centre. El coordinador farà constar les notes i els crèdits reconeguts a la UdL en l'Acta conveni mobilitat.

L'Acta conveni mobilitat ha d'incloure la mateixa informació que el Learning Agreement, més les qualificacions obtingudes a destinació i la seva nota equivalent a Lleida.

 
   Darrera modificació:

Ajuts econòmics - Erasmus Estudis

 Descarregar pdf

Curs 2019/20

 

1)   AJUTS ERASMUS ESTUDIS

 Imports de les beques Erasmus Estudis a la UdL (curs 2019/20)

 

2)  AJUTS MOBINT (GENERALITAT DE CATALUNYA)

 

3)  Preparació lingüística a l'estiu - Ajuts ORI (UdL)

Cursos d'idiomes a la Universitat d'estiu de la UdL per a preparació lingüística Erasmus:  LLENGÜES A L'ESTIU

 

4)   BEQUES SANTANDER ERASMUS

 

5)  BEQUES EUROPA  (Fundació Ciutat de Valls)

Només per a residents a la comarca de l'Alt Camp
www.fcvalls.org

 

Curs 2020/21

 

1)   AJUTS ERASMUS ESTUDIS

 

2)  AJUTS MOBINT (GENERALITAT DE CATALUNYA)

 

3)  Preparació lingüística a l'estiu - Ajuts ORI (UdL)

Cursos d'idiomes a la Universitat d'estiu de la UdL per a preparació lingüística Erasmus:  LLENGÜES A L'ESTIU

 

4)   BEQUES SANTANDER ERASMUS

 

5)  BEQUES EUROPA  (Fundació Ciutat de Valls)

Només per a residents a la comarca de l'Alt Camp
www.fcvalls.org

 

 

 

   Darrera modificació:
Oficina de Relacions Internacionals
Campus de Cappont
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Carrer de Jaume II, 67 bis, 2a planta
E-25001 Lleida (Catalunya)
Incoming mobility: incoming@udl.cat
Outgoing mobility: ri@udl.cat

Horari d'atenció:
Matí: de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00
Tarda: dimarts de 15.30 a 17.30
Del 1 de juny al 15 de setembre: de 9.30 a 14.00, excepte període de tancament UdL

Temporalment les instal·lacions de la UdL estan tancades