Cursos de xinès

Informació per al curs 2020-2021 pendent de determinar

Informació per al curs 2019-2020

  • Cursos del 2n quadrimestre

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI i PAS fora horari laboral) i externs

Oferta:

Curs d'iniciació a la llengua i cultura xineses per a mestres (curs suspès)

Calendari i horari: 26/02/20-6/05/20, dimecres, 13.45.15.45 h

Durada: 20 h

Preu: UdL: 61 € / externs UdL: 83,40 €

Aula: Cappont, edifici Polivalent, aula 2.12

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Avaluació: L'avaluació del curs consisteix en un certificat d'assistència al curs si es fa com a mínim el 80% d'assistència a les sessions.

Matrícula: de l'1 al 8 de febrer.

Contacteu-nos per a més informació sobre els cursos de xinès i per a possibles propostes horàries: il.xines@udl.cat

Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.

  • Cursos anuals

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI i PAS fora horari laboral) i externs

Nivells: Xinès 1 (A1, preparació HSK1), Xinès 2 (A2, preparació HSK2), Xinès 3A (B1.1), Xinès 4A (B2.1) Xinès avançat (per aprofundir a partir del nivell de l'HSK4)

Durada: 120 hores

Calendari i horaris:

Xinès 1: 9/10/19-3/06/20, dimecres i divendres, 15-17 h 7/10/19-1/06/20, dilluns i dijous, 12-14 h

Xinès 2: 7/10/19-1/06/20, dilluns, 14-16 h i dimecres, 17-19 h

Xinès 3A: 8/10/19-20/05/20 2/06/20, dimarts, 16-19 h i 1 dimecres al mes, 15.30-19.30 h

Xinès 4A: 10/10/19-28/05/20, dijous, 16-20 h

Xinès avançat: 8/10/19-2/06/20, dimarts i divendres, 19-21 h

Materials: consulteu la relació de llibres de text

Un cop confirmats els cursos, es pot adquirir el material necessari que es farà servir. 

Aules: pendent de determinar. Xinès 1 i Xinès 2: Campus de Cappont; Xinès 3A, Xinès 4A i Xinès avançat: Campus de Rectorat

consulteu aules dels cursos

Preu:  UdL: 366 € / Externs UdL: 500,40 €

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Avaluació:

L'avaluació dels cursos Xinès 1, 2, és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. Els certificats HSK de l'Institut Confuci són reconeguts internacionament. Consulteu més informació sobre els exàmens HSK.

L'avaluació dels cursos Xinès 3A, Xinès 4A i Xinès avançat també és final. La informació específica de com se supera el curs es donarà a l'inici del curs. El certificat d'aquests nivells és propi de la UdL.

Contacteu-nos per a més informació sobre els cursos de xinès i per a possibles propostes horàries: il.xines@udl.cat

Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.