Cursos d'occità

Informació per al curs 2020-2021 pendent de determinar

Informació  per al curs 2019-2020

Cursos del segon quadrimestre

No hi ha prevista cap oferta.

Curs del primer quadrimestre

Nivell: A2 (Nivèu A1 segons el Consell General d'Aran) curs suspès

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI i PAS fora horari laboral) i externs a la UdL

Durada: 60 hores

Calendari i horaris: 7/10/19-3/02/20, dilluns i dimecres, 17-19 h 

Materials: dossier del Consell General d'Aran, que es facilitarà a les classes

Lloc: campus de Cappont, aula per determinar

Preu: UdL 120 € / Externs UdL 150 €

El preu del curs inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Avaluació:

L'avaluació és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. Certificat oficial del Nivèu A1 del Consell General d'Aran. Consulteu més informació sobre aquest examen.

Cursos organitzats conjuntament amb el Consell General d'Aran.