Cursos de castellà

Información en español Information in English

Informació per al curs 2019-2020

Cursos del primer quadrimestre

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI i PAS fora horari laboral) i externs a la UdL, de fora de l'àmbit lingüístic castellanoparlant

Nivells: A1, A2, B1 i B2

Durada: A1 i A2: 50 hores / B1 i B2: 70 hores

Preus dels cursos del primer quadrimestre:

A1 i A2: UdL 152,50 € / Externs UdL 208,50 € / Preus especials estudiantat d'intercanvi (Erasmus i Mobilitat UdL: 38,12 € / Erasmus Mundus: gratuït)

Nivell A1 Personal d'Administració i Serveis (PAS) i Personal de Docència i Investigació (PDI): gratis

B1 i B2: UdL 213,50 € / Externs UdL: 291,90 € / Preus especials estudiantat d'intercanvi (Erasmus i Mobilitat UdL: 53,37 € / Erasmus Mundus: gratuït)

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Crèdits ECTS (només per a estudiantat d'intercanvi amb el 65% d’assistència al curs i l’avaluació superada ): 3,5 ECTS (A1 i A2) i 5 ECTS (B1 i B2)

Calendari i horaris:

  •  Primer quadrimestre:

A1: 9/10/19-20/01/20, dilluns i dimecres 15-17 h

A2: 10/10/19-16/01/20, dimarts i dijous 15-17 h

B1: 9/10/19-15/01/20, dilluns i dimecres 17-20 h

B2: 10/10/19-14/01/20, dimarts i dijous 17-20 h curs suspès

Hi haurà una oferta semblant al segon quadrimestre.

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Un cop confirmats els cursos, es pot adquirir el material necessari que es farà servir. 

Aules: campus de Rectorat, consulteu aules dels cursos

 

Avaluació: L'avaluació dels cursos és final, és a dir, cal obtenir els mínims establerts en l'examen final.

L'examen final és el SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española), una prova multinivell que es divideix en quatre àrees: comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió i interacció escrites i expressió i interacció orals.

El resultat de l'examen és una qualificació que va del nivell A1 fins al nivell C1.

L'alumnat obtindrà sempre un certificat SIELE, promogut per diferents institucions (l'Institut Cervantes, la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, la Universitat de Salamanca i la Universitat de Buenos Aires) i reconegut internacionalment. El nivell dependrà dels resultats que aconsegueixi en l'examen.

Consulteu més informació sobre aquests exàmens.