Cursos de castellà

Información en español Information in English

Informació per al curs 2020-2021: oferta de cursos semipresencials i de formació amb autoaprenentatge

CURSOS SEMIPRESENCIALS

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

NIVELLS

 • Castellà A1, A2, B1, B2

CARACTERÍSTIQUES

 • Cursos que combinen una sessió presencial amb el professor, un dia a la setmana, i una altra a través de l’eina de videoconferència del campus virtual de la UdL.

DURADA

 • A1 i A2: 50 h (25+25) 
 • B1 i B2: 70 h (35+35)

PREU

 • A1 i A2: UdL 132 € / Externs UdL 188 € /Erasmus Mundus: gratuït; Erasmus i Mobilitat UdL: 33 €

  Nivell A1 Personal d'Administració i Serveis (PAS) i Personal de Docència i Investigació (PDI): gratis

  B1 i B2: UdL 184,80 € / Externs UdL: 263,20 € / Erasmus Mundus: gratuït; Erasmus i Mobilitat UdL: 46,20 €

 • El preu del curs inclou les taxes de l’examen final.

DESTINATARIS

 • Comunitat universitària de la UdL i persones externes a la UdL, de fora de l'àmbit lingüístic castellanoparlant

OFERTA DE CURSOS I HORARIS

 • A1: 14/10/20-27/01/21, dilluns i dimecres (sessió de videoconferència), 15-17 h
 • A2: 13/10/20-21/01/21, dimarts i dijous (sessió de videoconferència), 15-17 h
 • B1: 14/10/20-25/01/21, dilluns i dimecres (sessió de videoconferència), 17-20 h
 • B2: 13/10/20-19/01/21, dimarts i dijous (sessió de videoconferència), 17-20 h
 • Al segon semestre hi haurà una oferta semblant

LLOC

 • Lleida, campus i aula per determinar (el campus on es realitzarà la sessió presencial dependrà de la disponibilitat d'espais). 

MATERIALS

 • Per determinar (s'aconsella no comprar el material fins que no es confirmi la realització del curs).

AVALUACIÓ:

 • L'avaluació de tots els cursos és final. La informació especiífica de com se supera el curs es donarà a l'inici del curs.

Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.

 

IMPORTANT: El desenvolupament de la situació sanitària pot afectar la docència i l’avaluació d’aquests cursos, la qual cosa pot suposar passar de cursos semipresencials a cursos en línia.

 

  FORMACIÓ AMB AUTOAPRENENTATGE (nivells A1-C1)

Información en español Information in English

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

 • Inscripció a la formació a través de la web l’Institut de Llengües en els terminis establerts, tot i que restarà oberta durant tot el curs. Consulteu l’apartat preinscripció i matriculació.
 • Possibilitat de matrícula a l’inici del segon semestre.
 • Data d’inici d’accés a la plataforma: 13 d’octubre de 2020. Durada de la formació 12 mesos.
 • L’accés a la plataforma s’iniciarà una vegada s’hagi fet el pagament de la matrícula.

 CARACTERÍSTIQUES

 • Formació virtual per mitjà de la plataforma Dexway a través d’un enfocament comunicatiu.
 • Aprenentatge autònom sense tutorització.
 • Accés en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu.
 • Els continguts de la plataforma també són accessibles sense connexió a Internet en accés offline durant un període màxim de 30 dies mitjançant l’app Dexway, introduint l’usuari i contrasenya propis.
 • No es necessita cap prova de nivell per fer la formació, però és molt recomanable fer-la, si no es té cap nivell acreditat, per tal de saber a partir de quin nivell cal començar l’aprenentatge. Contacteu amb l’Escola d’Idiomes (escola@udl.cat) si esteu interessats a fer-la un cop estigueu matriculats. Les proves de nivell són presencials.
 • Manual opcional dels continguts del curs, unitat per unitat, en PDF.

 HORES DE DEDICACIÓ

 • Les hores recomanables de dedicació a la plataforma varien en funció dels nivells: nivells A1 i A2: 80-100 hores per nivell; nivells B1, B2 i C1: 120-150 hores per nivell.

PREU

UdL: 132 € / Externs UdL: 188 €

DESTINATARIS

 • Comunitat universitària de la UdL i persones externes a la UdL

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ

 • Aquesta formació inclou tests al final de cada unitat per a la revisió del progrés individual, però no permet obtenir cap acreditació final oficial.
 • Hi ha la possibilitat de complementar aquesta formació amb els exàmens acreditatius oficials DELE que ofereix l’Institut de Llengües en convocatòria lliure o bé d’altres exàmens oficials.

 

Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials