Cursos de castellà

Información en español Information in English

Informació per al curs 2019-2020

Cursos del primer quadrimestre

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI i PAS fora horari laboral) i externs a la UdL, de fora de l'àmbit lingüístic castellanoparlant

Nivells: A1, A2, B1 i B2

Durada: A1 i A2: 50 hores / B1 i B2: 70 hores

Preus dels cursos del primer quadrimestre:

A1 i A2: UdL 152,50 € / Externs UdL 208,50 € / Preus especials estudiantat d'intercanvi (Erasmus i Mobilitat UdL: 38,12 € / Erasmus Mundus: gratuït)

Nivell A1 Personal d'Administració i Serveis (PAS) i Personal de Docència i Investigació (PDI): gratis

B1 i B2: UdL 213,50 € / Externs UdL: 291,90 € / Preus especials estudiantat d'intercanvi (Erasmus i Mobilitat UdL: 53,37 € / Erasmus Mundus: gratuït)

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Crèdits ECTS (només per a estudiantat d'intercanvi): 3,5 ECTS (A1 i A2) i 5 ECTS (B1 i B2)

Calendari i horaris:

  •  Primer quadrimestre:

A1: 9/10/19-20/01/20, dilluns i dimecres 15-17 h

A2: 10/10/19-16/01/20, dimarts i dijous 15-17 h

B1: 9/10/19-15/01/20, dilluns i dimecres 17-20 h

B2: 10/10/19-14/01/20, dimarts i dijous 17-20 h 

Hi haurà una oferta semblant al segon quadrimestre.

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Un cop confirmats els cursos, es pot adquirir el material necessari que es farà servir. 

Aules: campus de Rectorat, aules per determinar

 

Avaluació: L'avaluació de tots els cursos és final. La informació especiífica de com se supera el curs es donarà a l'inici del curs.

Els certificats dels cursos són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements de castellà en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb correspondència de crèdits ECTS per als estudiants de mobilitat.