Tarifes per a la gestió i ús dels espais

 Descarregar pdf
 
La Universitat de Lleida ha mostrat la seva vocació d'obrir-se a la societat, per tant, posa a disposició de tothom que ho sol·liciti l'ús d'alguns espais del campus universitari. Els tipus d'activitat que s'hi poden desenvolupar i les condicions d'ús són les que estableix el Reglament per la gestió dels espais aprovat pel Consell de Govern.

El Reglament d’espais estableix que:

  • La tarifa normal és la que es repercuteix als usuaris externs que realitzin qualsevol tipus d'activitat dins de l'horari d'obertura oficial de la UdL.
  • La tarifa bonificada és la que es repercuteix als usuaris interns que realitzin activitats no acadèmiques dins de l'horari d'obertura oficial de la UdL.
  • La tarifa extraordinària és la que es repercutirà als usuaris interns i externs que realitzin qualsevol tipus d’activitat fora de l’horari d’obertura oficial i es podran repercutir els conceptes assenyalats a l'apartat de TARIFES EXTRAORDINÀRIES.

D'acord amb l'article 6.5 del Reglament per la gestió dels espais, s'estableixen les següents tarifes per l'ús dels espais de la Universitat de Lleida. Aquests preus no inclouen l'IVA corresponent.

DESCRIPCIÓ   TARIFA NORMAL TARIFA BONIFICADA
Sala d'actes de l'Edifici del Rectorat
Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
1.538,67
1.154,00
739,74
769,33
591,80
366,91
Sala d'actes d'altres edificis 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
976,46
443,85
325,49
503,03
236,72
177,54
Saló Víctor Siurana 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
2.308,00
1.538,67
976,46
1.183,59
769,33
503,03
Aules grans  (més de 80 places) 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
384,67
207,13
118,36
207,13
94,69
59,18
Aules petites (menys de 80 places) 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
302,50
162,36
112,44
162.88
94,69
59,18
Aules d'informàtica 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
976,46
443,85
325,49
503,03
236,72
177,54
Claustres edifici del Rectorat i espais oberts dels campus 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
1.538,67
976,46
562,21
769,33
503,03
295,90
Exposicions, stands, punts de venda i informació en
passadissos i espais d'ús comú
1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
177,54
130,20
65,10
88,77
65,10
35,51
Utilització de material audiovisual, multimèdia o altre material 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
 325,49
177,54
118,36
177,54
88,77
59,18
Ocupació via pública amb vetlladors (una taula i quatre cadires) Anual
De l'01/04 al 30/09
Diari (per vetllador i dia)
158,40
92,63
13,38
 
Ocupació via pública amb carpes obertes i para-sols (no permanents) per cada 10 m2 de superfície ocupada o fracció Anual
De l'01/04 al 30/09
Diari (per vetllador i dia)
158,40
82,34
1,38
 
Ocupació via pública amb carpes tancades (no permanents) per cada 10 m2 de superfície ocupada o fracció Anual
De l'01/04 al 30/09
Diari (per vetllador i dia)
236,72
123,51
1,38
 
Els preus no inclouen l'IVA corresponent.

S’entén per jornada sencera l'ocupació de l'espai per un període superior a 6 hores o bé menys hores, però en jornada matí i tarda. S'entén per mitja jornada l'ocupació per un període superior de 2 hores i un màxim de 6 hores seguides, de matí o tarda.

 
LLOGUER INSTAL·LACIONS (PREU: PISTA /HORA)  ETSEA CAPPONT(*)
Socis Servei d'Esports
Gratuït Gratuït
Comunitat universitària (no socis) 10,00 7,00
Personal extern 25 15
Personal extern Un trimestre
Un semestre
Un any
17,00
15,00
12,00
12,00
10,00
8,00
(*) La instal·lació no disposa de vestidors

 

Per la Sala d'Actes, l' Aula Magna, l' Auditori i el Saló Víctor Siurana es preveuen dos ajudants, un per tenir cura del so i els audiovisuals i un altre per tenir cura de la porta d'entrada.

Als claustres es preveu un ordenança per tenir cura dels accessos d'entrada i sortida. El preu de cada ajudant és de 95 euros per un ordenança i de 125 euros per un conserge, inclosa la seguretat social per cada activitat fora d'horari o per dia no laboral i per una jornada de 7 hores. Si l'activitat és de matí o tarda, ja s'haurà de preveure un ordenança o conserge més. També si l'activitat té una durada fins tres hores, el preu de cada ajudant serà de 50 euros per un ordenança i de 100 euros per un conserge.

Per les sales de juntes, tant de l'edifici del Rectorat com d'altres edificis de la Universitat l'import s'equipara al de una aula gran.

Per a la utilització de les aules d'informàtica dels diferents Centres per l'organització d'activitats com, mestratges, postgrau, cursos d'especialització i cursos d'extensió universitària s'haurà de pagar una compensació de 10 euros per hora. De la quantitat compensada la Universitat en percebrà un 50 % i l'altre 50 % el centre. El mateix tractament es donarà a l'Aula Aranzadi-José Manuel Valle i a l'Aula Universia, que rebran el 50 %.

Les tarifes exigibles en concepte de taxa per ocupació de vies o terrenys públics amb vetlladors (una taula i quatre cadires) seran per temporada o per any natural; en aquells supòsits d'ocupació provisional de l'espai per motius conjunturals (festes, inaguracions, etc,...) les tarifes seran per vetllador i dia.

 

   Darrera modificació: