Reglament per a la gestió dels espais

 Descarregar pdf

L'objectiu d'aquest reglament és el de dissenyar i activar una política de gestió d'espais de la UdL, global i integral. com qualsevol política universitària, la gestió d'espais ha de partir d'uns principis i normatives fonamentals, harmoniosos amb els Estatuts de la UdL i amb altres reglamentacions generals, i ha de respondre a les necessitats canviants dels usuaris per excel·lència dels espais de la UdL, els membres de la comunitat universitària.


El present reglament vol possibilitar aquesta doble aspiració, generant un marc d'actuació al mateix temps clar i flexible.

   Darrera modificació: