Retransmissions en streaming

Emissions en directe d'activitats de la Universitat de Lleida

Dijous 23 de maig de 2024 / 09.30h

Claustre extraordinari de la Universitat de Lleida, amb el següent ordre del dia:

1. Constitució de la mesa del Claustre.
2. Posicionament de la Universitat de Lleida sobre la situació a Palestina.
3. Torn obert de paraules.