JORNADA DE PORTES OBERTES
per a famílies

Dissabte, 22 d'abril de 2023

Coneix els diferent graus, instal·lacions i equipaments
Informa't sobre els recursos, serveis i ajuts que ofereix la UdL

Jornada de Portes Obertes per a Famílies

La Jornada vol donar a conèixer la UdL i proporcionar un primer contacte amb l'entorn universitari on es desenvolupa la vida acadèmica i vivencial de l'estudiantat als pares i mares de futurs alumnes universitaris

Coordinació

Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat
Informació i Orientació Universitària
Centres universitaris

Objectius:

Donar a conèixer la UdL i proporcionar un primer contacte amb l'entorn universitari on es desenvolupa la vida acadèmica i vivencial de l'estudiantat, mitjançant visites guiades a tots els campus de la UdL i sessions informatives sobre els ensenyaments que s'imparteixen a cada centre, per tal de:

  • Informar sobre els estudis que s'imparteixen en tots els centres universitaris
  • Facilitar un primer contacte amb les instal·lacions universitàries
  • Informar sobre els diferents serveis i prestacions que ofereix la UdL: aules d'informàtica, laboratoris, serveis de biblioteca, tutories individualitzades, carnet universitari, mobilitat i altres temes.

Destinataris:

La Jornada de Portes Obertes s'adreça a l'estudiantat del darrer curs d'ensenyament secundari de Lleida i comarques i de la Franja de Ponent, alumnat de Batxillerat i de CFGS, i a les seues famílies.

 

Torns de visita:

Segons el centre, s'oferirà un o dos torns de visita a les persones interessades per poder conèixer els estudis i visitar les instal·lacions. La durada prevista de la visita és d'una hora i mitja aproximadament.
 

Informació i Orientació Universitària
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588 - 973 003 589
secundaria@udl.cat