Programa "Becas Santander Estudios | Ayuda económica" 2023-2024

 Descarregar pdf

logo_santander_univLa Universitat de Lleida i el Banc Santander, en el marc del conveni de col·laboració subscrit entre ambdues entitats, convoquen 20 ajuts dins el programa de "Beques Santander Estudios | Ayuda económica", amb l'objectiu de donar suport econòmic als estudiants universitaris amb millor expedient acadèmic per poder sufragar les despeses derivades dels estudis universitaris de grau i màster oficial en un centre propi de la UdL

 

Programa "Becas Santander Estudios | Ayuda económica" Bases específiques de la UdL

 

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud a través de la plataforma de beques del Banc Santander, accedint al Programa "Becas Santander Estudios | Ayuda económica":

Sol·licitud de l'ajut (termini tancat)

Cal fer la inscripció amb el correu electrònic institucional, alumnes.udl.cat

El termini de presentació de formalitació d'inscripcions finalitza el 13 de novembre de 2023.

 

Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional d'adjudicacions

Les persones sol·licitants disposen d’un període de deu dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, per formular les al·legacions que considerin pertinents. Poden fer-ho a través del registre electrònic de la Seu electrònica de la UdL

Aquest termini finalitza el 26 de febrer de 2024

 

Informació i Orientació Universitària

Tel. 973 003 589
suportestudiants@udl.cat

   Darrera modificació: