Tractaments protocol·laris

 Descarregar pdf

Criteris d'ús


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre dels elements

 

 

 

 

a)  S’aconsella que el tractament protocol·lari precedeixi el nom i els cognoms de la persona i no el càrrec.

Tractament + nom i cognoms, càrrec

l’Honorable Senyor (nom), conseller de la Presidència

o bé

càrrec , tractament + nom i cognoms,

el conseller de la Presidència, l’Honorable Senyor (nom),

 

Quan només apareix el càrrec, es pot posar el tractament protocol·lari al davant. En aquest cas, cal escriure el càrrec en majúscules

 

tractament + càrrec

Honorable Senyor Conseller de la Presidència

 

 

 

 

Abreviatures

Les abreviatures dels tractaments protocol·laris sempre s’han d’escriure en majúscula inicial. I no s’han de barrejar mai en un mateix text les abreviatures amb els tractaments desenvolupats

 

b)  Molt  Il·lustre Senyor M. Il·ltre. Sr. M. I. Sr.

 

 

print enrera pujar

   Darrera modificació: