Concursos PTGAS

 

BORSES DE TREBALL

 

 

CONVOCATÒRIES EN CURS

LA PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS es pot fer en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o a través de la instància genèrica del Registre electrònic de la Universitat de Lleida.

Si no disposeu de signatura electrònica, podeu accedir al Registre de la Universitat de Lleida a través de la instància habilitada, o la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació d'escrits en paper de persones alienes a la comunitat universitària.

Podeu consultar els horaris de l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres en l'enllaç següent: http://www.udl.es/ca/serveis/registre/

 

 

Resolució (36/2024 P22025) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

11 de juny de 2024

Termini de presentació

del 12 de juny al 10 de juliol de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

 

Resolució (35/2024 P21010) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

10 de juny de 2024

Termini de presentació

del 11 de juny al 9 de juliol de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

 

 

Resolució (34/2024 N23058) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

10 de juny de 2024

Termini de presentació

del 11 de juny al 9 de juliol de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

 

Resolució (33/2024 N24002) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

10 de juny de 2024

Termini de presentació

del 11 de juny al 9 de juliol de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

 

Convocatòria per cobrir temporalment i de manera immediata tres llocs de treball de l’escala d’auxiliars administratius de la Universitat de Lleida (5/2024 CF) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

24 de maig de 2024

Termini de presentació

del 27 de maig al 3 de juny de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

 

Convocatòria per cobrir temporalment i de manera immediata un lloc de treball de Tècnic/a de gestió econòmica i fiscal (4/2024 CF)Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de maig de 2024

Termini de presentació

del 24 de maig al 3 de juny de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

 

Resolució (32/2024 N24021) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de maig de 2024

Termini de presentació

del 20 de maig al 14 de juny de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

 

Resolució (31/2024 P23018) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de maig de 2024

Termini de presentació

del 17 de maig al 13 de juny de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

 

Resolució (30/2024 N23059) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Modificació bases

Data de publicació

15 de maig de 2024

Termini de presentació

del 16 de maig al 12 de juny de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

 

Resolució (29/2024 B24001) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

3 de maig de 2024

Termini de presentació

del 6 de maig al 31 de maig de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

 

Resolució (28/2024 N23044) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

3 de maig de 2024

Termini de presentació

del 6 de maig al 31 de maig de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

 

 

Resolució (27/2024 P22012) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

3 de maig de 2024

Termini de presentació

del 6 de maig al 31 de maig de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

Resolució (25/2024 N23026) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

3 de maig de 2024

Termini de presentació

del 6 de maig al 31 de maig de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

 

Resolució (26/2024 N23009) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

2 de maig de 2024

Termini de presentació

del 3 de maig al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

Resolució (24/2024 N23058) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

2 de maig de 2024

Termini de presentació

del 3 de maig al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

Resolució (23/2024 N23059) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 d'abril de 2024

Termini de presentació

del 2 de maig al 29 de maig de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

Resolució (22/2024 G20008) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 d'abril de 2024

Termini de presentació

del 2 de maig al 29 de maig de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

Resolució (21/2024 P23028) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

29 d'abril de 2024

Termini de presentació

del 30 d'abril al 28 de maig de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

Resolució (20/2024 N23048) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

29 d'abril de 2024

Termini de presentació

del 30 d'abril al 28 de maig de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

 

 

Resolució (19/2024 P22017) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

26 d'abril de 2024

Termini de presentació

del 29 d'abril al 27 de maig de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

Resolució (18/2024 P22039) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

26 d'abril de 2024

Termini de presentació

del 29 d'abril al 27 de maig de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

 

ANUNCI per la cobertura mitjançant contracte d’interinitat del lloc de Cap d’Infraestructures de la Universitat de Lleida. (1/2024 CLT) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 d'abril de 2024

Termini de presentació

del 8 d'abril al 7 de maig de 2024, ambdós inclosos

 

Seguiment

 

ANUNCI PER COBRIR TEMPORALMENT LLOCS DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU.

anunci

correcció errades anunci

Data de publicació

22 de març de 2024

Seguiment

D'acord amb les instruccions del SOC les persones interessades han de trucar al telèfon 900800046 i s'han d'inscriure com auxiliars administratius.

Es podran inscriure com a demandants d'ocupació o per millora d'ocupació.

Un cop inscrits hauran d'enviar un correu amb el nom, cognoms i DNI al següent correu electrònic ot_lleida.soc@gencat.cat

Si formeu part de la selecció us soll·licitaren el currículum.

 

 

Resolució per la qual es convoca el concurs públic per a la provisió del lloc de treball de Tècnic/a de serveis comunitaris, personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (1/2024 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

19 de març de 2024

Termini de presentació

del 20 de març al 18 d'abril de 2024, ambdós inclosos

 Durant el període del 23 de març del 2024 al 1 d'abril de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució (17/2024 S22050) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 de març de 2024

Termini de presentació

del 19 de març al 17 d'abril de 2024, ambdós inclosos

 Durant el període del 23 de març del 2024 al 1 d'abril de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs 15/2024 N22025 per formalitzar un contracte laboral de durada determinada segons la disposició addicional cinquena del Reial-Decret Llei 32/2021, vinculat a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència o programes amb fons de la Unió Europea  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 de març de 2024

Termini de presentació

 del 19 de març al 17 d'abril de 2024, ambdós inclosos

 

Durant el període del 23 de març del 2024 al 1 d'abril de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

  

 

Resolució (13/2024 N23050) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de març de 2024

Termini de presentació

del 18 de març al 17 d'abril de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (16/2024 N23012) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 de març de 2024

Termini de presentació

del 5 de març al 3 d'abril de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (14/2024 N23051) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

27 de febrer de 2024

Termini de presentació

del 28 de febrer al 26 de març de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (12/2024 P21013) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

27 de febrer de 2024

Termini de presentació

del 28 de febrer al 26 de març de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (11/2024 P23011) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de febrer de 2024

Termini de presentació

del 12 de febrer al 8 de març de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (10/2024 N23059) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de febrer de 2024

Termini de presentació

del 12 de febrer al 8 de març de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (9/2024 P23004) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de gener de 2024

Termini de presentació

del 24 de gener al 20 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (8/2024 P23019) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de gener de 2024

Termini de presentació

del 24 de gener al 20 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (7/2024 N23058) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de gener de 2024

Termini de presentació

del 24 de gener al 20 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (6/2024 P22015) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 de gener de 2024

Termini de presentació

del 19 de gener al 15 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (5/2024 N23058) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

10 de gener de 2024

Termini de presentació

de l'11 de gener al 7 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (4/2024 P22039) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

                        Modificació bases

Data de publicació

10 de gener de 2024

Termini de presentació

de l'11 de gener al 7 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Nou termini:de l'11 de gener al 9 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (3/2024 P22039) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

                        Modificació bases

Data de publicació

10 de gener de 2024

Termini de presentació

de l'11 de gener al 7 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Nou termini:de l'11 de gener al 9 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (2/2024 P22039) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

10 de gener de 2024

Termini de presentació

de l'11 de gener al 7 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució (1/2024 0701) de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs de mèrits i capacitats per formalitzar un contracte laboral de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis a càrrec d’activitats de recerca i transferència  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

10 de gener de 2024

Termini de presentació

de l'11 de gener al 7 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de 2 llocs de treball de responsable de serveis comuns, personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis laboral, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida, (2/2023 CL) (per al torn trasllat i promoció interna)

Publicació DOGC

Correcció errades DOGC

Data de publicació

2 de gener de 2024

Termini de presentació

del 3 al 30 de gener de 2024, ambdós inclosos

Durant el període del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Oferta 4/2023 CF Universitat de Lleida per cobrir en comissió de serveis el lloc de treball de cap de secció de contractació i compres  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de desembre de 2023

Termini de presentació

del 22 de desembre de 2023 al 22 de gener de 2024, ambdós inclosos

 

Durant el període del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés a l’escala tècnica d’administració, grup A, subgrup A1, de la Universitat de Lleida, pel sistema de concurs oposició (2/2023 CO)

Publicació DOGC

Correcció errades DOGC

Data de publicació

18 de desembre de 2023

Termini de presentació

 

 

del 19 de desembre de 2023 al 18 de gener de 2024, ambdós inclosos

 

Durant el període del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

      

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de 7 llocs de treball de personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (1/2023 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

21 de novembre de 2023

Termini de presentació

del 22 de novembre al 21 de desembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR 10 LLOCS DE TREBALL A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA MITJANÇANT CONTRACTES FORMATIUS PER A L’OBTENCIÓ DE LA PRÀCTICA PROFESSIONAL  Publicació tauler e-seu UdL

Programa de primera experiència professional en les administracions públiques. Mecanisme de recuperació i resiliència – Convocatòria 2023

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea-"NextGenerationEU”

Data de publicació

20 de novembre de 2023

Termini de presentació

 

Lloc de presentació

 

La previsió de recepció d'ofertes al SOC és fins el 29 de novembre

 

- posar-se en contacte amb l’Oficina de Treball de Lleida del Servei d’Ocupació de Catalunya

- telematicament https://feinaactiva.gencat.cat/home

Seguiment

Avís publicació e-seu: modificació comissió de selecció (24/11/23)

Avís publicació: Acta comissió de selecció 1-VERDA

Avís publicació: Acta comissió de selecció 3-VERDA

Avís publicació: Acta comissió de selecció 1-DIGITAL

Avís publicació: Acta nova comissió de selecció 1-DIGITAL

Avís publicació: Acta comissió de selecció 2-DIGITAL

Avís publicació: Acta comissió de selecció 3-DIGITAL

Avís publicació: Acta comissió de selecció 1-GENERAL

Avís publicació: Acta comissió de selecció 2-GENERAL

Avís publicació: Correcció acta comissió de selecció 2-GENERAL

Avís publicació: Acta comissió de selecció 3-GENERAL

Avís publicació: Acta comissió de selecció 4-GENERAL

Avís publicació e-seu: Resolució parcial (10/01/24)

Avís publicació e-seu: Resolució parcial (30/01/24)

Per motius tècnics i organitzatius la data d'inici del contracte serà el 19/01/2024

  

 

Resolució per la qual es convoca per a la seva provisió el lloc de treball de director/a de l’Àrea d’Economia com a de personal eventual de la Universitat de Lleida

Publicació DOGC

correcció errades DOGC

Data de publicació

9 de novembre de 2023

Termini de presentació

del 10 de novembre a l'11 de desembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca per a la seva provisió el lloc de treball de director/a de l’Àrea de Personal com a de personal eventual de la Universitat de Lleida

Publicació DOGC

Data de publicació

9 de novembre de 2023

Termini de presentació

del 10 de novembre a l'11 de desembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca per a la seva provisió el lloc de treball de director/a de l’Àrea de Docència, Qualitat i Formació com a de personal eventual de la Universitat de Lleida

Publicació DOGC

Data de publicació

9 de novembre de 2023

Termini de presentació

del 10 de novembre a l'11 de desembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

       

 

Resolució per la qual es convoca un procés selectiu per cobrir temporalment, mitjançant un interinatge per programa, 3 llocs de treball de tècnic/a, subgrup A1 i subgrup A2, de l’escala tècnica d'administració i de l'escala de gestió de la Universitat de Lleida, (2/2023 CFI)

Publicació DOGC

Data de publicació

28 d'agost de 2023

Termini de presentació

del 29 d'agost al 26 de setembre de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

 

Oferta 3/2023 CF Universitat de Lleida per cobrir en comissió de serveis el lloc de treball de cap de secció de contractació i compres  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

31 de juliol de 2023

Termini de presentació

de l'1 d'agost al 8 de setembre de 2023, ambdós inclosos

 

Durant el període del 5 al 27 d'agost de 2023 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

  

 

Resolució per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés a l’escala de tècnics administratius de biblioteques, grup C, subgrup C1 de la Universitat de Lleida, pel sistema de concurs oposició (1/2023 CO) 

Publicació DOGC

Correcció bases

Data de publicació

10 de juliol de 2023

Termini de presentació

 

 

de l'11 de juliol al 7 d'agost de 2023, ambdós inclosos

 

Durant el període del 5 al 27 d'agost de 2023 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

  

Resolució per la qual es convoca un procés selectiu per cobrir temporalment, mitjançant un interinatge per vacant, el lloc de treball de GESTOR/A D'AJUTS, subgrup A2, de l’escala de gestió de la Universitat de Lleida, (1/2023 CFI)

 Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de juny de 2023

Termini de presentació

del 21 de juny al 18 de juliol de 2023, ambdós inclosos

Seguiment

   

   

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió del lloc de treball de Tècnic/a especialista en veterinària, personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida,  (4/2022 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

18 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 21 de novembre al 20 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

  

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió del lloc de treball de Tècnic/a especialista en imatge pel diagnòstic veterinari, personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida,  (3/2022 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

18 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 21 de novembre al 20 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió del lloc de treball de Coordinador/a Tècnic/a de la Unitat Quirúrgica docent, personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida,  (2/2022 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

18 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 21 de novembre al 20 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca amb caràcter urgent un procés selectiu per formalitzar un contracte laboral de relleu de Personal d’Administració i Serveis (Referència 1/2022 CR)

 Publicació tauler e-seu UdL

correcció bases e-seu UdL

ANUL·LACIÓ bases convocatòria e-seu UdL (29/11/2022)

Data de publicació

17 de novembre de 2022

Termini de presentació

 

Seguiment

  • Sol·licitud

 

 

Resolució, en aplicació de l’acord del Consell de Govern de data 20.10.2022, per procedir a modificar determinats aspectes de les bases de la convocatòria de data 14.12.2021 del concurs per al proveïment de vacants de llocs de treball  d’auxiliars de serveis i punt d’informació (Grup L4), personal laboral d’administració i serveis, en regim laboral fix de la universitat de Lleida (4/2021 CL) i  obrir un nou període de presentació de sol·licituds

Publicació DOGC

Data de publicació

16 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 17 de novembre al 16 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

 

Resolució de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (8/2022 COL)

Publicació DOGC

Data de publicació

16 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 17 de novembre al 16 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

  

 

Resolució de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (7/2022 CEL)

Publicació DOGC

 

Resolució de modificació de la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (7/2022 CEL)

Publicació DOGC

 

Data de publicació

Nova data de publicació

16 de novembre de 2022

20 de desembre de 2022

Termini de presentació

 

Nou termini de presentació

del 17 de novembre al 16 de desembre de 2022, ambdós inclosos

 

del 21 de desembre de 2022 al 19 de gener de 2023, ambdós inclosos

Durant el període del 24 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada

Seguiment

 

 

Resolució de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les escales de personal funcionari  d’administració i serveis, de la Universitat de Lleida (1/2022 CEF)

Publicació DOGC

Data de publicació

16 de novembre de 2022

Termini de presentació

del 17 de novembre al 16 de desembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

  

               

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió del lloc de treball de Cap de Comunicacions i Sistemes, personal laboral d’administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida, per al torn de trasllat i reincorporació d'excedències i per al torn de promoció interna (5/2022 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

22 d'agost de 2022

Termini de presentació

del 23 d'agost al 19 de setembre de 2022, ambdós inclosos

Seguiment

 

   

RESOLUCIÓN DE 26 DE AGOSTO DE 2021, DEL PRESIDENTE DEL CONSORCIO CAMPUS IBERUS, POR LA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA CON CARGO A FINANCIACIÓN EXTERNA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN – CATEGORÍA TÉCNICO SUPERIOR

Publicació Campus Iberus

Data de publicació

26 d'agost de 2021

Termini de presentació

del 27 d'agost al 13 de setembre de 2021, ambdós inclosos

Seguiment

 

   Darrera modificació: