Assegurança escolar obligatòria

 Descarregar pdf

És una Assegurança que protegeix els estudiants, menors de 28 anys, que cursin estudis oficials des de 3r. d'Educació Secundària Obligatòria, fins al final del 3r. cicle universitari, mitjançant prestacions sanitàries i econòmiques, en cas de malaltia, accidenti escolar i infortuni familiar.

L'abonament de la quota es fa en el moment de la matriculació i és l'institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) qui estableix i formalitza la prestació.

Podeu trobar tota l'informació d'aquesta assegurança al web Tràmits y gestions (Seguretat Social). Tambè podeu trucar al telèfon gratuït d'informació: 900 166 565.

 

   Darrera modificació: