Accidents 'Univers Plus'

 Descarregar pdf

ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

TOT l'estudiantat de la UdL disposa d’una assegurança d’accidents (inclosa en el preu de la matrícula) .

La Universitat de Lleida te subscrita una assegurança d'accidents, contractada amb Axa Seguros Generales, SA (www.axa.es) amb la intermediació de Willis S&C C. Corredores de Seguros (www.willis.es), per a tots els estudiants que cursen qualsevol dels estudis oficials en la nostra Universitat de Lleida.

Aquesta pòlissa cobreix als estudiants dels accidents ocorreguts durant el curs acadèmic, tant en horari lectiu com durant els actes de la vida privada, inclosa la conducció de ciclomotors o motocicletes de qualsevol cilindrada.

Quedant expressament exclosos els accidents derivats de qualsevol activitat professional, a excepció de les activitats que formin part de les pràctiques de l'alumne en empreses relacionades amb els estudis cursats.

Per fer ús d’aquesta pòlissa, en aquesta pàgina disposeu un full de declaració d’accidents, on trobareu el procediment i les dades que cal omplir.

Les cobertures i les característiques de la pòlissa es poden visualitzar en el document PDF que segueix:
 
   Darrera modificació: