Enllaços

 Descarregar pdf

Gestió Econòmica-administrativa d'Infraestructures i Tecnologia
Gestió del pressupost, tramitació de despeses i seguiment de contractes de les unitats d'Infraestructures, Sistemes d'Informació i Comunicacions i Serveis Comunitaris.

Unitat de Prevenció de Riscos Laborals
Informació d'interès per a les empreses que presten els seus serveis a la UdL.
Relació d'empreses homologades que compleixen amb la documentació exigida en matèria de prevenció de riscos laborals.

Secció de Contractació i Compres
Informació sobre els procediments relacionats amb els contractes d’obres, subministraments i serveis de la Universitat de Lleida regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Departament de Recerca i Universitats
Departament de la Generalitat de Catalunya responsable, entre altres, de temes d'universitats i de l'Agenda 2030.

Departament d'Empresa i Treball
Departament de la Generalitat de Catalunya responsable, entre altres, de temes d'energia i indústria.

Institut Català d'Energia (ICAEN)
Informació i dades energètiques.

Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Informació i dades energètiques.

Institut per a la Diversificiació i Estalvi de l'Energia (IDAE)
Informació i dades energètiques.

Objectius de Desenvolupament Sostenible
17 objectius (ODS) de l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

 

   Darrera modificació: