Energia

 Descarregar pdf

L'activitat diària de la Universitat comporta un important consum d’energia. Per assegurar una correcta gestió dels recursos energètics des de la unitat d'Infraestructures s'estan realitzant, de manera continuada, actuacions centrades en promoure l'eficiència i l'estalvi d'aquesta energia i emmarcades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Línies d'actuació recollides en el Pla de Gestió de l'Energia.

El 21 de juny de 2022 el Consell de Govern aprova el Pla d'Estalvi Energètic de la UdL.

Consum energètic dels edificis de la Universitat

edificisLa unitat disposa d'un sistema de monitoratge energètic en els edificis de la Universitat què permet conèixer en detall els consums d'energia elèctrica i gas natural dels diferents edificis i d'aquesta manera prioritzar i implantar les mesures més adequades d'estalvi i d'eficiència energètica.

Podeu consultar les dades energètiques en el següent enllaç:

Instal·lacions fotovoltaiques

fvEl parc fotovoltaic de la UdL va entrar en funcionament el mes de novembre de 2010. Actualment té una potència total de 1,1 MWp, dels quals 416 kWp són amb exportació a xarxa i 683 kWp en règim d'autoconsum. La superfície total de captació és de 6.615 m2 distribuïda entre les cobertes de bona part dels edificis dels diferents campus.

Aquestes instal·lacions formen part del projecte anomenat TEULADES ACTIVES info.

Podeu consultar dades de les instal·lacions d'autoconsum AQUÍ.

Podeu consultar dades de les instal·lacions amb exportació a xarxa en el següent enllaç:

Compra d’energia elèctrica amb garantia 100% renovable

100renovableCal tenir en compte que l’energia generada suposa només una part del total del consum energètic de la UdL, la resta es proveeix de la xarxa pública de distribució. Cal assegurar que aquesta energia contribueix també amb l’objectiu d’energia neta per la qual cosa des de l’any 2018 la Universitat de Lleida i la resta d’universitats catalanes, coordinades pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), inclou en la licitació del subministrament elèctric el criteri de l’origen de l’energia per tal d’incidir no únicament en obtenir uns preus més beneficiosos sinó també en realitzar una compra responsable. El resultat és la contractació del 100% de l’energia elèctrica subministrada d’origen renovable. Les empreses adjudicatàries, per tal d’acreditar les fonts d'obtenció d'aquesta energia, presenten el llistat de punts de subministrament amb el consum total redimit amb garantia d’origen.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) té assignada la funció de la gestió del Sistema de Garantia d’Origen. És la responsable d’expedir les acreditacions que asseguren que una quantitat d’energia elèctrica s’ha obtingut a partir de fonts renovables en un període determinat. L'acreditació de l'origen renovable de l'energia elèctrica consumida per la UdL durant els darrers anys en els seus punts de subministrament (CUPS) es pot consultar en els següents enllaços: any 2023, any 2022, any 2021, any 2020, any 2019.

Certificacions energètiques d'edificis

cedulaLa certificació energètica qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d'energia necessari per satisfer la demanda energètica d'un edifici en condicions normals d'ocupació i funcionament.

L'escala de qualificació energètica són set lletres correlatives de la A (més eficient) a la G (menys eficient). A més, també s'aconsegueix informació sobre el consum d'energia anual (kWh/m2 any) i sobre les emissions de CO2 anuals (kgCO2/m2 any).

Podeu consultar les certificacions energètiques dels edificis de la UdL AQUÍ.

Informes

Subministraments energètics:

Repercussió a la UdL dels canvis regulatoris en la facturació elèctrica. Juny 2021 (accés intranet)

L'energia elèctrica a la UdL durant l'estat d'alarma per la COVID-19. Juliol 2020 (accés intranet)

L'energia a la UdL. Juny 2019 (accés intranet)

Informe sobre la gestió del subministrament energètic de la UdL. Juliol 2018 (accés intranet)

Evolució del consum i la despesa energètica en la UdL l'any 2013 (accés intranet)

Informe sobre la subhasta electrònica per a la contractació del subministrament d'energia elèctrica de la UdL. Setembre 2010 (accés intranet)

Despesa en energia elèctrica a la UdL. Anàlisisi i propostres d'estalvi. Març 2010 (accés intranet)

Estat de la despesa elèctrica a la UdL. Gener 2010 (accés intranet)

Instal·lacions fotovoltaiques:

Informe de resultats del parc fotovoltaic amb retribució. Any 2023 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic amb retribució. Any 2022 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic amb retribució. Any 2021 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic amb retribució. Any 2020 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic amb retribució. Any 2019 (accés intranet)

Informe de resultats de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum. Any 2018 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic amb retribució. Any 2018 (accés intranet)

Informe de resultats de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum. Any 2017 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic amb retribució. Any 2017 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic de la UdL durant l'any 2016 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic de la UdL durant l'any 2015 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic de la UdL durant l'any 2014 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic de la UdL durant l'any 2013 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic de la UdL durant l'any 2012 (accés intranet)

Informe de resultats del parc fotovoltaic de la UdL durant l'any 2011 (accés intranet)

 

   Darrera modificació: